Dla mediów

Niniejszy pakiet informacji dedykowany jest dla przedstawicieli mediów ubiegającym się o bezpłatną akredytację medialną na Igrzyska Wolności 2020.

Akredytację medialną mogą uzyskać nie tylko czynnie działający dziennikarze, fotoreporterzy oraz kamerzyści, lecz także osoby prowadzące portale, kanały, blogi oraz strony internetowe, które tematyką związane są z profilem Igrzysk Wolności i cieszą się dużą popularnością wśród potencjalnych uczestników wydarzenia.

Osoby ubiegające się o akredytację prasową proszone są o:

1. Uzupełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego poniżej.

2. Opublikowanie na stronie/kanale/blogu/magazynie/programie telewizyjnym/programie radiowym informacji na temat Igrzysk Wolności 2020 w oparciu o dostępne na stronie Igrzysk Wolności bądź przesyłane materiały (teksty, zdjęcia, banery, itp.) lub autorskie publikacje redakcyjne.

3. Przesłanie linku do strony z miejscem publikacji na adres mailowy: redakcja@liberte.pl.

4. Załączenie skanu legitymacji dziennikarskiej, a w przypadku twórców internetowych statystyk zasięgowych z ostatnich 3 miesięcy.

FORMULARZ AKREDYTACYJNY

UWAGA! Organizator Igrzysk Wolności 2020 zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Kontakt:

e-mail: redakcja@liberte.pl

 

Wypełnij formularz

Regulamin akredytacji prasowych na Igrzyskach Wolności 2020

Pobierz Regulamin akredytacji prasowych na Igrzyskach Wolności 2020
 1.  Podstawą wydania akredytacji dla mediów, upoważniającej do wejścia na teren Igrzysk Wolności w dniach 13-15 listopada 2020 jest aktywna praca w zawodzie dziennikarza, owocująca regularnymi publikacjami w prasie, telewizji, radiu oraz Internecie [tzn.zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku o Prawie prasowym].
 2. Akredytacje wydawane są na podstawie okazania legitymacji prasowej lub aktywnych portali, kanałów, blogów, stron internetowych, które tematyką związane są z profilem Igrzysk Wolności i cieszą się dużą popularnością wśród potencjalnych uczestników wydarzenia. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator Igrzysk Wolności 2020 zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
 3. Dla twórców nie posiadających legitymacji prasowej, a tworzących treści na portalach YouTube, Facebook, Twitch, blog prywatny przyjęte zostały minimalne limity tj:
  1. dla użytkowników kanału YouTube: 50 000 subskrybentów;
  2. dla użytkowników profilu Facebook: 40 000 polubień;
  3. dla użytkowników Twittera, którzy posiadają co najmniej obserwowanych.
  4. podmioty niespełniające wymaganych minimalnych limitów mogą się ubiegać o przyznanie akredytacji na podstawie przesłania indywidualnego zgłoszenia wraz z załączonymi dowodami aktywnej działalności na adres: jglodek@liberte.pl
  5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator Igrzysk Wolności 2020 zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
 4. Odbiór akredytacji następuje w trakcie rejestracji.
 5. Akredytację wydaje się nieodpłatnie.
 6. Osoba posiadająca akredytację zobowiązuje się do przestrzegania doraźnych poleceń Kierownika Ochrony imprezy oraz Organizatora.
 7. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
 8. Akredytacja typu DZIENNIKARZ upoważnia do:
  1. otrzymywania materiałów prasowych (opisów, zdjęć) dotyczących wydarzeń festiwalowych,
  2. wsparcia ze strony biura prasowego w planowaniu obsługi dziennikarskiej festiwalu,
  3. wstępu na wszystkie wydarzenia w ramach Igrzysk Wolności 2020.
  4. ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział w festiwalu.
 9. Akredytacja typu FOTOREPORTER/KAMERZYSTA upoważnia do:
  1. wsparcia organizacyjnego ze strony biura prasowego w planowaniu pracy w czasie festiwalu,
  2. zasady fotografowania/ filmowania zostaną określone przez rzecznika prasowego najpóźniej w dniu danego wydarzenia. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę może skutkować odebraniem akredytacji.
  3. materiały filmowe z wydarzeń w ramach Igrzysk Wolności 2020 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji wideo z Igrzysk Wolności 2020, do 3 minut z każdego wydarzenia (z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych indywidualnie z Organizatorem), a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.
  4. fotografowania oraz filmowania wydarzeń związanych z Igrzyskami Wolności 2020 musi odbywać się zgodnie z wymogami prelegentów i artystów, którzy mają prawo odmówić publikowania i rozpowszechniania ich wizerunku.
  5. materiały zdjęciowe z wydarzeń w ramach Igrzysk Wolności 2020 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji z Igrzysk Wolności 2020 , a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.
  6. dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć mogą zostać określone w komunikatach przesyłanych mailowo do akredytowanych fotoreporterów oraz publikowanych na www.igrzyskawolnosci.pl w zakładce „media“.
 10. Dane osobowe składających wnioski akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, które są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.igrzyskawolnosci.pl
 11.  Złożenie wniosku akredytacyjnego oznacza zgodę na otrzymywanie Newslettera Organizatora.
 12.  Złożenie wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.
 13.  Zasady przyznawania akredytacji:

Osoby ubiegające się o akredytację prasową proszone są o:

   1. Uzupełnienie formularza akredytacyjnego dostępnego na stronie igrzyskawolnosci.pl w zakładce “Media”.
   2.  Opublikowanie na stronie/kanale/blogu/magazynie/programie telewizyjnym/programie radiowym informacji na temat Igrzysk Wolności 2020 w oparciu o dostępne na stronie www.igrzyskawolnosci.pl bądź przesyłane materiały (teksty, zdjęcia, bannery) lub autorskie publikacje redakcyjne;
   3. Przesłanie linku do strony z miejscem publikacji na adres: redakcja@liberte.pl
   4. Załączenie skanu legitymacji dziennikarskiej, a w przypadku twórców internetowych statystyk zasięgowych z przeciągu 3 miesięcy.
Zobacz więcej

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Partnerzy innowacji

Partnerzy wspierający

Partnerzy merytoryczni

Partner technologiczny

Partner dialogu

Zapisz się na Newsletter

Wpisz poprawny adres email
Zaznacz zgodę