Igrzyska Wolności 2024: „Miasto. Europa. Przyszłość”. SAVE THE DATE!

Igrzyska Wolności 2024: „Miasto. Europa. Przyszłość”. SAVE THE DATE!

Mamy przyjemność ogłosić, że kolejna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 18–20 października 2024 w Łodzi pod hasłem „Miasto. Europa. Przyszłość”!

Większość Polaków – tak jak większość Europejczyków i większość ludności świata – mieszka w miastach. 

Miasto to centrum wydarzeń. Przestrzeń społecznych interakcji i forum wymiany myśli; platforma demokratycznych procesów, dialogu i kulturowej różnorodności. To w miastach rodziły się i urzeczywistniały idee liberalizmu, kapitalizmu, praw obywatelskich i tolerancji, by przenikać do państwowych ustrojów.  

Miasto to inkubator zmiany społecznej. Lider spójności, dostawca usług socjalnych, faktyczny realizator polityki imigracyjnej.

Miasto to motor napędowy gospodarki: stymulator rozwoju, kreatywności i innowacji; generator bogactwa – to w miastach wytwarzane jest 85 procent światowego PKB.

Miasto to niezależność i swoboda wyboru; możliwość bycia tym, kim się chce. To perspektywa rozwoju osobistego, dostęp do edukacji, kultury i rozrywki.

Miasto to miejsce, w którym ujawniają się największe wyzwania współczesności. To 75 procent globalnego zużycia zasobów naturalnych, 60-80 procent emisji gazów cieplarnianych. To bezrobocie, ubóstwo, społeczna segregacja i wykluczenie.

Miasto to zobowiązanie. Społeczne, gospodarcze, środowiskowe i klimatyczne – klucz do rozwiązywania problemów globalnych i poprawy dobrobytu kolejnych pokoleń obywateli.

Miasto – to przyszłość.

W 2024 roku Polacy wezmą udział w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego. Od świadomych głosów obywateli i polityki prowadzonej przez wybranych przez nich przedstawicieli będzie zależał sposób, w jaki miasta, Polska i Europa odniosą się do najważniejszych problemów współczesnego świata. Po długich ośmiu latach możemy znów być częścią rozwiązania. Dla siebie. Dla Polski. Dla Europy.

Europa to więcej niż kontynent. To wspólnota wartości i jeden z najbardziej udanych projektów rozwoju gospodarczego, opartego na idei wspólnego rynku w ramach Unii Europejskiej.    

Europa to przestrzeń wolności i bezpieczeństwa, i w tym kontekście – naglące wyzwania związane z trwającą wojny w Ukrainie: konieczność intensyfikacji działań na rzecz utrzymania partnerskich relacji z USA i Wielką Brytanią, oraz wypracowania własnej doktryny obronnej i energetycznej niezależności.

Europa to równość płci, ochrona praw człowieka i szacunek dla różnorodności. To także rosnąca potrzeba wzmocnienia tych fundamentalnych dla demokracji wartości w obliczu rosnących w siłę populizmów i globalnych migracji.

Europa to pilna potrzeba reformy instytucjonalnej, która pozwoli zachować wspólnotę bez pogłębiania zjawiska Unii dwóch prędkości przy wzmocnieniu sprawczości i dynamiki działania, stanowiących warunek przyszłego rozszerzenia. 

Europa to rozwój oparty na stałym wzroście gospodarczym i stabilności cen oraz wysoce konkurencyjnej gospodarce rynkowej. Dziś to także konieczność pogodzenia tych celów z wyzwaniami etycznymi dotyczącymi nowych technologii i sztucznej inteligencji oraz potrzebami ochrony środowiska. Europa realizując te cele nie może tracić globalnej perspektywy.

Europa to zobowiązanie do zielonej transformacji: tworzenia infrastruktury i otoczenia, które pozwolą na płynne przejścia do nisko- i zeroemisyjności bez szkody dla krajowych gospodarek oraz potrzeb obywateli.

Europa – silna i zjednoczona – to warunek dla pokoju, rozwoju gospodarczego i dobrobytu obywateli.

Europa – to przyszłość.

Miasto. Europa. Przyszłość. Spotkajmy się 18-20 października 2024 w Łodzi na Igrzyskach Wolności!

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Współorganizatorzy

Partnerzy główni

Partnerzy

Partnerzy wspierający

Ad Partner

Patronat Honorowy

Partnerzy merytoryczni

Partner wydawniczy

Zapisz się na Newsletter