Jarosław Traczyński

Igrzyska Wolności 2018

Nauczyciel, tutor, szkoleniowiec. Od 2006 r. prezes Fundacji Kolegium Tutorów. W latach 2008-2015 koordynator programu „Tutor we wrocławskiej szkole”, wdrażanego we wrocławskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W latach 1997 – 2008 dyrektor Liceum Akademickiego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Dorota Masłowska

Igrzyska Wolności 2018

Polska pisarka, dramaturgistka, felietonistka, kompozytorka, laureatka Nagrody Literackiej Nike (2006) za powieść „Paw królowej”.
Autorka głośnej „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”, za którą otrzymała Paszport Polityki, a także  twórczyni wystawianych na całym świecie dramatów „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” i „Między nami dobrze jest”. 
9 maja w Wydawnictwie Literackim ukazała się jej nowa powieść „Inni ludzie”.
Felietonistka  „Dwutygodnika”.

Zdjęcie: Karol Grygoruk

Katarzyna Lubnauer

Igrzyska Wolności 2018

Polska polityczka, matematyczka i wykładowczyni akademicka. Posłanka na Sejm RP i od 2017 r. przewodnicząca Nowoczesnej. W Sejmie zasiada w komisjach edukacji oraz nauki i młodzieży.

Przed wejściem do Sejmu pracowała naukowo na Uniwersytecie Łódzkim. Inicjatorka kampanii „Świecka Szkoła”, mającej na celu zniesienie finansowania lekcji religii w szkołach z budżetu państwa. 

Monika Rosa

Igrzyska Wolności 2018

Posłanka Nowoczesnej, przewodnicząca Nowoczesnej na Śląsku. Członkini komisji energii i skarbu państwa oraz komisji mniejszości narodowych i etnicznych. Przed wejściem do Sejmu była dyrektorem w Kancelarii Prezydenta RP.

Jest zaangażowana w działania organizacji pozarządowych promujących aktywność obywatelską, m.in. Stowarzyszenie Projekt: Polska, pracowała w lokalnych mediach i prowadziła gazetę studencką.

Radosław Sikorski

Freedom Games 2018

Polski polityk, politolog oraz dziennikarz. W latach 2005–2007 minister obrony narodowej, w latach 2007–2014 minister spraw zagranicznych, w latach 2014–2015 marszałek Sejmu. Senator VI kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji, w latach 2010–2016 wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

W latach 1986–1989 pracował jako dziennikarz – freelancer dla różnych tytułów prasy brytyjskiej („The Spectator”, „The Observer”). W 1987 odbył podróż do Heratu. Podczas niej wykonał zdjęcie rodziny afgańskiej zabitej w bombardowaniu, za które dostał pierwszą nagrodę World Press Photo w kategorii zdjęć reporterskich. W 1989 został współpracownikiem amerykańskiego czasopisma „National Review” odpowiedzialnym za korespondencję z zapalnych rejonów świata.

Jest autorem książek wydanych w kilku językach, m.in. Prochy Świętych (nt. wojny w Afganistanie), The Polish House – an Intimate History of Poland. Publikował także w „Rzeczpospolitej” i „The Wall Street Journal”.

W 1992 w rządzie Jana Olszewskiego pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej, opowiadał się za szybką integracją Polski ze strukturami NATO.  W latach 1998–2001 w rządzie Jerzego Buzka był wiceministrem spraw zagranicznych, zajmował się utrzymywaniem kontaktów z Polonią oraz relacji z krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W tym samym okresie sprawował funkcję przewodniczącego Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Po odejściu z rządu został następnie ogłoszony kandydatem rządzącej koalicji na stanowisko marszałka Sejmu w miejsce Ewy Kopacz, która zrezygnowała z tej funkcji w związku z objęciem funkcji prezesa Rady Ministrów. 24 września 2014 został wybrany na ten urząd 233 głosami za wobec 143 przeciw i przy 62 wstrzymujących się.

10 czerwca 2015 zapowiedział podanie się do dymisji z funkcji marszałka Sejmu. Oficjalnie zrezygnował z tego stanowiska 23 czerwca 2015. Nie wystartował także w wyborach parlamentarnych w 2015. W Sejmie VII kadencji był członkiem Komisji Obrony Narodowej (2015). W 2016 zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego PO, został natomiast członkiem rady programowej Instytutu Obywatelskiego i został jej przewodniczącym.

Aleksandra Przegalińska

Igrzyska Wolności 2018

Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie.

Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.

Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Remigiusz Ryziński

Igrzyska Wolności 2018

Polski pisarz, filozof, kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Sorbonie pod kierunkiem Julii Kristevy. Napisał pracę doktorską poświęconą Fragmentom dyskursu miłosnego Rolanda Barthesa. W 2012 roku habilitował się na podstawie rozprawy o współczesnym francuskim feminizmie.

Pracuje jako wykładowca akademicki w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stypendysta m.in. Rządu Francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy.

Redaktor publikacji poświęconych współczesnej kulturze i filozofii. Zajmuje się gender i queer. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Tłumaczył Sartre’a, Eco i Kristevę.

Wydał trzy książki akademickie oraz – nominowany do Literackiej Nagrody Nike – reportaż „Foucault w Warszawie”. Jesienią w Wydawnictwie Czarne ukazała się jego nowa książka reporterska, „Dziwniejsza historia”.

Brunon Bartkiewicz

Igrzyska Wolności 2018

Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Z ING Bankiem Śląskim i ING jest związany od początku lat 90-tych.

Stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego objął w 1995 roku. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego oraz członka zarządu w banku ING Direct NV. Na tym stanowisku był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

W 2004 roku objął stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. W 2010 roku został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Od 2012 roku nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji.

Jako Chief Innovation Officer w Grupie ING (od 2014 roku) odegrał znaczącą rolę w ING we wdrażaniu innowacji, promowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz szybkim wprowadzaniu innowacyjnych pomysłów na rynek.

W 2016 roku ponownie został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego

Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH).

Agnieszka Holland

Igrzyska Wolności 2018

Wybitna polska reżyserka i scenarzystka. Swoje pierwsze kroki przy kamerze stawiała u boku Krzysztofa Zanussiego. Pierwszą znaczącą nagrodę otrzymała w Cannes za film Aktorzy prowincjonalni, przez który została doceniona poza granicami Polski.

Jej twórczość szybko została zauważona na świecie, o czym świadczą trzykrotne nominacje do Oscara za film Gorzkie żniwa, Europa, Europa oraz W ciemności. W swojej twórczości często porusza tematy trudne, których źródło tkwi w wojennych doświadczeniach bohaterów. Jej talent oraz filmowe dzieła nierzadko porównywane są do twórczości Andrzeja Wajdy.

Od stycznia 2014 roku jest przewodniczącą Europejskiej Akademii Filmowej w Berlinie.

Michel Onfray

Igrzyska Wolności 2018

Francuski filozof, pisarz, obrońca hedonistycznego, epikurejskiego i ateistycznego światopoglądu, urodzony w 1956 roku w Argentan, w Normandii.

W roku 2002, wyniku wzrostu popularności Zjednoczenia Narodowego, skrajnie prawicowej partii politycznej Jeana-Marie Le Pena, rezygnuje z pracy nauczycielskiej aby utworzyć Uniwersytet Ludowy w Caen. Prowadzi słynne wykłady z alternatywnej historii filozofii, regularnie emitowane przez stację radiową France Culture.

W 2006 roku wylansował Ludowy Uniwersytet Smaku w Argentan, nowe miejsce debat o kulturze, przyczyniając się do popularyzacji gastronomii.

Jeden z najbardziej znanych filozofów we Francji, regularnie zapraszany przez media. Wypowiada się na tematy polityczne i społeczne, często znajduje się w centrum polemiki z racji na swe kontrowersyjne refleksje.

Jako filozof rości sobie dziedzictwo intelektualne filozofów takich jak Nietzsche, La Mettrie, Arystyp, zachęcając do hedonistycznej ascezy. Zapożyczył i rozwinął po Nietzchem myśl wizji Zachodu, moralności i zasadniczą krytykę chrześcijaństwa. Z filozofii Arystypa z Cyreny zachował afirmację życia oaz dynamiczny hedonizm. Zajmuje się tematyką dekonstrukcji mitów kierowanych przez instynkt śmierci. Jako cynik obnaża wszelakie chimery, które prowadzą go do „radykalnego i wojującego ateizmu”.

Jest autorem wielu książek, blisko stu publikacji – od poezji, haiku, poprzez eseje filozoficzne i polityczne.

W Polsce, nakładem wydawnictwa Czarna Owca ukazały się do tej pory: „Antypodręcznik filozofii”, „Zmierzch bożyszcza” i „Manifest hedonisty”. Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazał się również „Traktat ateologiczny”.

W październiku 2018 nakładem wydawnictwa Czarna Owca ukaże się w Polsce „Dekadencja”, książka będąca historycznym zapisem religii chrześcijańskiej i jej zmierzchu.

Jest członkiem Komitetu Honorowego Stowarzyszenia na rzecz Prawa do Umierania z Godnością (ADMD).

Robert Biedroń

Igrzyska Wolności 2018

Prezydent Miasta Słupska. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 9 października 2011 roku został wybrany na posła ziemi gdyńsko-słupskiej z listy Ruchu Palikota otrzymując prawie 17 tys. głosów. Były członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Główny sprawozdawca ds LGBT. W latach 2008 – 2016 był członkiem Rady Doradczej Praw Człowieka przy Open Society Foundation. W trakcie kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2015 jest członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Od 2016 roku jest również członkiem grupy doradczej dotyczącej równouprawnienia płci, przymusowych wysiedleń i ochrony powołanej przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.

Michael J. Abramowitz

Igrzyska Wolności 2018

Prezes Freedom House – organizacji pozarządowej zajmującej się przejawami łamania demokracji na świecie. Zanim dołączył do zespołu Freedom House w lutym 2017 roku, był dyrektorem Instytutu Levine’a na rzecz Edukacji o Holoauście przy U.S. Holocaust Memorial Museum. Kierował wysiłkami muzeum w zakresie przeciwdziałania ludobójstwom, a w późniejszym okresie także nadzorował programy edukacji publicznej.

Był redaktorem krajowym oraz korespondentem w Białym Domu z ramienia „The Washington Post”. Jest członkiem Council on Foreign Relations, członkiem zarządu National Security Archive, a także byłym współpracownikiem German Marshall Fund oraz Hoover Institution. Jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda.

Znajdź Michaela J. Abramowitza na Twitterze

Marci Shore

Igrzyska Wolności 2018

Wykładowczyni historii na Uniwersytecie Yale. Tłumaczka książki Czarne sezony Michała Głowinskiego oraz autorka takich publikacji jak Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem (przeł. Marcin Szuster), Smak popiołów (przeł. Marcin Szuster), Nowoczesność jako źródło cierpień (zbiór esejów, przeł. Michał Sutowski), oraz Ukraińska noc (przeł. Marcin Szuster).

Zdjęcie: Rostyslav Kostenko

Brendan Simms

Igrzyska Wolności 2018

Wykładowca historii w Centrum Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Cambridge. Współprzewodniczący Stowarzyszenia Henry’ego Jamesa oraz szef Projektu Unii Demokratycznej. Wielokrotnie udzielał wywiadów elitarnym brytyjskim stacjom telewizyjnym BBC 4 oraz BBC World.

Prowadził wykłady na temat różnych aspektów wojny w Bośni na uczelniach w Anglii, Irlandii, Niemczech, Serbii oraz na Krecie. Jest autorem licznych artykułów i recenzji dla Times Higher Educational Supplement, Observer, Sunday Times, Sunday Telegraph, Spectator, The times, Independent, Evening Standard, London Review of Books, oraz Wall Street Journal oraz książek: Unfinest hour. Britain and the destruction of Bosnia (2001),  Europe. The struggle for supremacy, 1453 to the present (2013).

Stefan Chwin

Igrzyska Wolności 2018

Stefan Chwin urodził się w 1949 roku w Gdańsku, gdzie mieszka do dzisiaj. Historyk literatury, pisarz, eseista, krytyk literacki. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Gdańskim. W latach osiemdziesiątych członek zespołu redakcyjnego kultowej serii Transgresje”.

Jego najbardziej znana powieść – Hanemann” – ukazała się w 1995 roku. Wydał szkice i studia literackie „Bez autorytetu” (razem ze Stanisławem Rośkiem) 1981, „Romantyczna przestrzeń wyobraźni” (1988), Literatura i zdrada” (1993), „Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni” (2010), Samobójstwo i grzech istnienia” (2012), Miłosz. Interpretacje i świadectwa” (2011), „Miłosz. Gdańsk i okolice” (wspólnie z Krystyną Chwin, 2012).

Jako prozaik debiutował powieściami fantastycznymi „Ludzie-skorpiony” i „Człowiek-litera” (pod pseudonimem Max Lars). W 1991 roku ukazała się powieść „Krótka historia pewnego żartu”, potem Esther” (1999), „Złoty pelikan” (2003), „Kartki z dziennika” (2004), „Żona prezydenta”, „Dolina Radości”, „Dziennik dla dorosłych”, „Panna Ferbelin” (2011), „Ein Deutsches Tagebuch” (2015), „Srebrzysko. Powieść dla dorosłych” (2016). Jest również autorem eseju „Zwodnicze piękno” (2016).

Stefan Chwin jest laureatem m.in. nagrody polskiego PEN Clubu za całokształt twórczości prozatorskiej oraz Nagrody im. Andreasa Gryphiusa – jednego z najważniejszych niemieckich wyróżnień literackich (1999), Paszportu „Polityki”, Nagrody im. Ericha Brosta, Nagrody im. Samuela Bogumiła Lindego oraz wielu innych nagród krajowych i zagranicznych. Przez kilka lat był jurorem Nagrody Nike.

Jest autorem setek artykułów, esejów i szkiców, a także ilustratorem książek. Jego powieści, opowiadania i eseje ukazały się w tłumaczeniu na kilkanaście języków. Amerykański „The Boston Globe” uznał anglojęzyczne wydanie „Hanemanna” za jedną z 10 najlepszych powieści wydanych w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych, a „Ein Deutsches Tagebuch” znalazł się na liście tygodnika „Die Zeit” 10 najlepszych książek obcojęzycznych wydanych w Niemczech w 2015 roku.


Fot. Marcin R. Chwin

Shalini Randeria

Igrzyska Wolności 2018

Rektorka Instytutu Nauk Społecznych w Wiedniu, wykłada antropologię społeczną i socjologię w genewskim Graduate Institute of International and Development Studies. Jest także dyrektorką Albert Hirschman Centre on Democracy. Obecnie jest członkinią redakcji takich publikacji, jak „American Ethnologist”, „Public Anthropologist” oraz „The Oxford Research Encyclopedia of Anthropology”, należy także do rady doradczej periodyku „Comparative Migration Studies”. Jest członkinią Rad Nadzorczych Central European University (CEU) i  Higher Education Support Program realizowanego przez Open Society Foundations oraz Akademickiej Rady Nadzorczej Wien Museum. Jej zainteresowania akademickie obejmują antropologię prawa, państwa i polityki, w szczególności transnacjonalizację prawa, pluralizm normatywny, prawa reprodukcyjne, politykę populacji i płci, wysiedlanie i prywatyzację wspólnych zasobów, antropologię globalizacji i rozwoju, postkolonialność oraz wielość nowoczesności, a także społeczeństwo obywatelskie i ruchy społeczne.

Studiowała na uniwersytetach w Delhi i Heidelbergu, była stypendystką prestiżowego stypendium Rhodesa na Uniwersytecie Oksfordzkim. W 1992 roku otrzymała tytuł doktora antropologii społecznej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, habilitowała się w 2002 roku. Wykładała m.in. na Central European University w Budapeszcie, na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium, Uniwersytecie Wiedeńskim, paryskiej Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS), berlińskim Instytucie Studiów Zaawansowanych. W przeszłości była także członkinią rady doradczej nowojorskiej Wenner-Gren Foundation, a także zespołu redakcyjnego „Annual Review of Anthropology”.

Redaktorka licznych opracowań, m.in. „Migration and Borders of Citizenship” (z profesorem Ravim Palatem, wydanie specjalne „Refugee Watch. A South Asian Journal on Forced Migration”, 2017); „Border Crossings. Grenzverschiebungen und Grenzüberschreitungen in einer globalisierten Welt” (Hochschulverlag, 2016); „Politics of the Urban Poor” (razem z profesor Veeną Das, wydanie specjalne „Current Anthropology”, 2015); „Anthropology, Now and Next. Diversity, Connections, Confrontations, Reflexivity. Essays in Honour of Ulf Hannerz” (z Thomasem Hyllandem Eriksenem i Christiną Garsten, Berghahn Publishers, 2014); „Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften” (z Sebastianem Conradem i Reginą Römhild, wydani drugie, Campus Verlag, 2013); „Critical Mobilities” (z D’Amato, Gianni, Panese, Francesco, Ruedin, Didier i Söderström, Routledge, 2013); Eckert, Andreas i Shalini Randeria, eds. Vom „Imperialismus zum Empire: Nicht-westliche Perspektiven auf Globalisierung” (Frankfurt nad Menem: Suhrkamp, 2009); Fuchs, Martin, Antje Linkenbach, i Shalini Randeria, eds. „Konfigurationen der Moderne: Diskurse zu Indien” (wydanie specjalne, „Soziale Welt” 15, Baden-Baden: Nomos Verlag, 2004).


Zdjęcie: Dejan Petrovic

Hanna Zdanowska

Igrzyska Wolności 2018

Zanim objęła urząd prezydenta Łodzi przez sześć lat była dyrektorem biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2006 uzyskała mandat radnej Rady Miejskiej w Łodzi, w styczniu 2007 zrezygnowała z zasiadania w niej w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy prezydenta miasta ds. związanych z edukacją, sportem, a także funduszami unijnymi. W 2007 została wybrana do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego. W wyborach samorządowych w 2010 została zgłoszona jako kandydatka na prezydenta Łodzi z ramienia Platformy Obywatelskiej. 5 grudnia tego samego roku zwyciężyła w drugiej turze wyborów z Dariuszem Jońskim, 13 grudnia została zaprzysiężona na stanowisko prezydenta miasta. W 2014 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, wygrywając w pierwszej turze głosowania.

Elżbieta Cherezińska

Igrzyska Wolności 2018

Polska pisarka specjalizująca się w powieści historycznej, teatrolog. Absolwentka wydziału wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorka powieści historycznych. Zadebiutowała w 2005 roku napisaną wspólnie z Szewachem Weissem literacką biografią ambasadora – Z jednej strony, z drugiej strony. Następnie wydała powieść opartą na materiale wspomnieniowym z getta łódzkiego Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum. Przygodę z polskim średniowieczem rozpoczęła w wydanej w 2010 roku Grze w kości, będącej opowieścią o zjeździe gnieźnieńskim 1000 roku. Równolegle ukazywały się powieści z cyklu Północna droga – którego akcja rozgrywa się w Skandynawii na przełomie X i XI wieku.

Na listy bestsellerów trafiła w 2012 roku, wraz z pierwszą powieścią z cyklu Odrodzone Królestwo, opowiadającego o końcu rozbicia dzielnicowego w Polsce na tle dziejów Europy Środkowej. Dużym sukcesem cieszy się także dwutomowa opowieść o Świętosławie Harda Królowa.

Poza średniowieczem, w krąg zainteresowań Cherezińskiej wchodzi II wojna światowa o której traktuje powieść Legion i dyplomatyczna gra mocarstw w XIX wieku opowiadana w monumentalnym Turnieju cieni. Pisząc współpracuje z historykami, archeologami i specjalistami innych dziedzin, ale przy bogatym podparciu fabuły faktami nie boi się sięgać po elementy fantasy.

Wydając w 2010 roku swoją pierwszą powieść piastowską napisała: „Martwi mnie, że my, jako naród, wciąż odczuwamy naszą historię jako zbyt ciężki bagaż, jak brzemię. Wolałabym, żeby stała się praktycznym niezbędnikiem w drodze.”

Ziemowit Szczerek

Igrzyska Wolności 2018

Polski dziennikarz, pisarz i tłumacz. Współpracuje z czasopismami „Polityka” i „Nowa Europa Wschodnia”.

Na swoim koncie posiada książki Przyjdzie Mordor i nas zje, która jest fabularyzowanym reportażem na temat Ukrainy (Korporacja Ha!Art, 2013) oraz Rzeczpospolita zwycięska będąca alternatywną historią Polski utrzymaną w formie eseju (Wydawnictwo Znak, 2013 r.).

Jest także autorem wielu wywiadów, reportaży literackich i opowiadań publikowanych m.in. w Tygodniku PowszechnymNowej Europie WschodniejNew Eastern EuropeLampieHa!Arcie. Jest także stałym felietonistą portalu Ha!Art.

Ponadto interesuje się wschodem Europy, historią alternatywną i dziwactwami geopolitycznymi, historycznymi i kulturowymi. Ostatnio najbardziej interesuje go gonzo oraz literatura i dziennikarstwo podróżnicze.

W grudniu 2013 Szczerek został nominowany do Paszportów Polityki w dziedzinie literatury. Laureat Paszportu Polityki za rok 2013 w kategorii literatura za przewrotną i wspaniale napisaną książkę, która pokazuje, że żadna podróż, a zwłaszcza podróż na Wschód, nie jest niewinna. Książka Przyjdzie Mordor i nas zje była nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2014.

Jest także autorem m.in. pierwszego w Polsce tłumaczenia Upadku i demoralizacji na Derby Kentucky Huntera S. Thompsona, wielu publikacji naukowych z dziedziny politologii (poruszających kwestie separatyzmów i regionalizmów w Europie), a także współautorem książki „Paczka Radomskich” (wyd. Paczka Radomskich).

Andrzej Leder

Igrzyska Wolności 2018

Polski filozof kultury, psychoterapeuta, autor. Od 1996 pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, od 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W latach 1992–2012 był członkiem zespołu czasopisma „Res Publica Nowa”, pisał m.in. do czasopisma „Ozon”.

W 2015 jego książka pt. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej została nominowana do Nagrody Literackiej Nike oraz Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Luba Jurgenson

Igrzyska Wolności 2018

Urodzona w Moskwie w 1958 roku. Obecnie wykłada w Katedrze Slawistyki na Sorbonie. Jej zainteresowania akademickie obejmują głównie: literatury świadectw w zakresie nazistowskich obozów koncentracyjnych i gułagów, przedstawienia pamięci masowych aktów przemocy w Europie Wschodniej i Środkowej (w XX wieku).

Jest autorką lub redaktorką kilku książek i artykułów, poświęconych głównie pamięci gułagów i represji stalinowskich. Niedawno ukazała się jej książka „Le Goulag, témoignages et archives” (Laffont 2017) napisana wspólnie z Nicolasem Werthem.

Eustachy Rylski

Igrzyska Wolności 2018

Urodził się w 1944 r., prozaik, dramaturg i scenarzysta. Zadebiutował w 1984 r. dyptykiem powieściowym Stankiewicz. Powrót.

Autor powieści Człowiek w cieniu, Warunek, Na Grobli, Obok Julii; tomów opowiadań Tylko chłód,
Wyspa, Szara lotka; esejów Po śniadaniu.

Laureat kilku prestiżowych nagród literackich. Tłumaczony na wiele języków.

Paul Gradvohl

Igrzyska Wolności 2018

Głównym tematem zainteresowań Paula Gradvohla jest współczesna Europa Środkowa. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Lotaryngii w Nancy (Francja). Jest autorem licznych publikacji, głównie w języku francuskim, m.in.: Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l’his­toi­re (Paryż, Institut d’Études Slaves/Brno, Masaryk University, 2011). Jest również częstym gościem mediów w dyskusjach dotyczących bieżących wydarzeń w Europie Środkowej (Le MondeRadio France InternationaleFrance Info, i in.).

Máté Hajba

Igrzyska Wolności 2018

Dyrektor węgierskiej Free Market Foundation, która propaguje wolność gospodarczą, wolności obywatelskie i tolerancję na Węgrzech. Jest także wiceprezesem węgierskiej organizacji Civic Plaform (Platforma Obywatelska), która prowadzi kampanie przeciwko rasizmowi i promuje wartości demokratyczne.

Jego zainteresowania obejmują związki między państwem a jednostką oraz historię wolności.

Pisuje dla tytułów prasowych w kraju i za granicą na tematy związane z tolerancją, stosunkami międzynarodowymi oraz gospodarką cyfrową.

Współzałożyciel młodzieżowej organizacji Eötvös Club, która stawia sobie za cel szerzenie idei indywidualizmu, wolności, tolerancji i wolnego rynku.

Współpracuje z czeskim AMO.

Marcin Frenkel

Igrzyska Wolności 2018

Doktorant studiów humanistycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Manager w rodzinnej firmie.

Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Liberté!”. Regularnie współpracuje z Instytutem Obywatelskim, dla którego tworzy analizy.

Jego publikacje są dostępne na portalu academia.edu.

Współpracuje także z czeskim think tankiem AMO.

Kryštof Kruliš

Igrzyska Wolności 2018

Badacz w czeskim AMO Research Center. Jego zainteresowania badawcze obejmują wewnętrzny rynek UE, prawodawstwo UE oraz związki UE z państwami anglofońskimi.

W 2017 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie prawodawstwa europejskiego na Law School Uniwersytetu Karola w Pradze, jednocześnie kończąc z wyróżnieniem studia magisterskie w zakresie prawa i nauk prawnych na tej samej uczelni. Studiował w Szwecji na Jönköping International Business School w ramach programu Socrates-Erasmus. Ukończył z wyróżnieniem także studia magisterskie w zakresie nauk anglofońskich na praskim Metropolitan University, gdzie obecnie wykłada.

Był partnerem w praskiej filii wiodącej międzynarodowej kancelarii adwokackiej, oferując porady prawne w zakresie czeskiego prawa oraz prawa UE wpływowych klientów z Czech i zagranicznych z sektora prywatnego i publicznego.

W prywatnej praktyce adwokackiej zajmował się głównie prawodawstwem UE oraz kwestiami z zakresu międzynarodowego prawa publicznego.

Od 2014 roku współpracuje z AMO. W 2016 roku powołał do życia instytut Spotřebitelské, w którym pełni funkcję prezesa zarządu.

Martin Reguli

Igrzyska Wolności 2018

Analityk w słowackiej F. A. Hayek Foundation. W swojej pracy skupia się głównie na obszarze nauk ekonomicznych, polityki socjalnej, sprawach zagranicznych na szczeblu krajowym, w Słowacji, oraz Unii Europejskiej.

Brał udział w tworzeniu portali edukacyjnych i informacyjnych, wygłaszał wykłady.

Ma doświadczenie w pracy w izbie ustawodawczej oraz w prowadzeniu projektów badawczych w zakresie spaw zagranicznych oraz politycznego rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Współpracuje z czeskim AMO.

Peter A. Gloor

Igrzyska Wolności 2017

Badacz w Center for Collective Intelligence na Sloan School of Management przy Massachusetts Institute of Technology, gdzie prowadzi projekt z zakresu Collaborative Innovation Networks (COIN), założyciel i dyrektor kreatywny w firmie galaxyadvisors, zajmującej się softwarem. Pełni także funkcję profesora honorowego na University of Cologne, Jilin University w Chinach, wizytującego profesora na P. Universidad Católica de Chile oraz wykładowcy na University of Applied Sciences Northwestern Switzerland (FHNW). Wcześniej był także partnerem w Deloitte Consulting, prowadząc działania w zakresie e-Businessu na Europę, partnerem w PricewaterhouseCoopers i liderem działu w inżynierii software’u w UBS.

Karim Jebari

Igrzyska Wolności 2017

Badacz w Instytucie Studiów nad Przyszłością w Sztokholmie. Zajmuje się filozofią moralności, zagadnieniami dot. etyki w technologii i filozofią polityczną.

Leszek Balcerowicz

Igrzyska Wolności 2017

Ekonomista, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH w Warszawie. Były prezes Narodowego Banku Polskiego. Wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej. Doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego.

Sylwia Gregorczyk-Abram

Igrzyska Wolności 2017

Przedstawicielka inicjatywy obywatelskiej „Wolne Sądy”. Prawnik Pro Bono 2016, adwokat, członek zarządu Fundacji Prawo do Pomocy oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, koordynatorka ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jacek Dukaj

Igrzyska Wolności 2017

Polski pisarz, wielokrotnie nagradzany autor fantastyki, z wykształcenia filozof. Zajmuje się pisaniem głównie literatury science fiction, choć niektóre z jego utworów zaliczyć można również do fantasy. W 1999 roku otrzymał Srebrny Glob za opowiadanie „Serce Mroku”. Był sześciokrotnie honorowany nagrodą im. Janusza A. Zajdla oraz jedenastokrotnie do niej nominowany. Został laureatem „Zajdla” za rok 2000 za opowiadanie „Katedra”, za rok 2001 za powieść „Czarne oceany”, za rok 2003 za powieść „Inne pieśni”, za rok 2004 za powieść „Perfekcyjna niedoskonałość”, za rok 2007 za powieść „Lód” oraz za rok 2010 za powieść „Król Bólu”. W lipcu 2008 r. Jacek Dukaj otrzymał nagrodę Sfinks w kategorii „Twórca Roku”. Trzykrotnie otrzymał nominację do Paszportu Polityki. W 2008 r. otrzymał Nagrodę Kościelskich za „Lód”. W 2009 r. Jacek Dukaj został polskim laureatem Europejskiej Nagrody Literackiej również za powieść „Lód”. W lutym 2011 r. uhonorowany został Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca za tom opowiadań „Król Bólu”. Film animowany Tomasza Bagińskiego „Katedra”, na podstawie opowiadania Dukaja, został w 2003 roku nominowany do Oscara.

Maria Åsenius

Igrzyska Wolności 2017

W marcu 1993 r. zaczęła pracę w administracji rządowej w Sztokholmie – najpierw jako zastępczyni rzecznika prasowego Ministra Finansów, a następnie jako doradca polityczny Ministra ds. Kultury i Imigracji. Między majem 1995 a styczniem 2002 pełniła funkcję sekretarza Grupy Partii Europejskich Liberałów, Demokratów i Reformatorów (ELDR Group) w Parlamencie Europejskim, by później zostać doradcą politycznym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pata Coxa, które to stanowisko pełniła do lipca 2004 roku. Była członkinią gabinetu Olliego Rehna (sierpień 2004-czerwiec 2007) oraz zastępczynią gabinetu Rehna jako komisarza w Komisji Europejskiej w Brukseli. Następnie objęła stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w Sztokholmie, a od 2010 roku jest szefową gabinetu komisarz UE ds. handlu, Cecilii Malmström.

Maria Peszek

Igrzyska Wolności 2017

Zadebiutowała w 1993 roku jako aktorka filmowa i teatralna. Występowała m.in. na scenie Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatru Studio i Teatru Narodowego w Warszawie. Ma na swoim koncie szereg kreacji filmowych, telewizyjnych i teatralnych, a także liczne role w spektaklach Teatru Telewizji.W 2005 roku rozpoczęła karierę muzyczną, tworząc widowisko muzyczne i płytę Miasto mania. Trzy lata później nagrała album Maria Awaria. Obie płyty zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez krytyków i publiczność, czyniąc z Peszek jedną z najpopularniejszych artystek polskiej sceny alternatywnej. W 2012 roku wydała trzeci album studyjny pt. Jezus Maria Peszek, który był kolejnym sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym. Jej twórczość muzyczna charakteryzuje się kontrowersyjnymi tekstami i występami Maria Peszek pojawi się na Igrzyskach Wolności 2017 w charakterze prelegentki.   Sorry Polsko: Jacek Żakowski z Marią Peszek o Polsce i nowej płycie (Polityka, 2012)

Adam Wajrak

Igrzyska Wolności 2017

Dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, przyrodnik, podróżnik. Działacz na rzecz ochrony przyrody. Autor książek o tematyce przyrodniczej m.in.: „Wilki”, „Lolek”, „Umarły las” czy „To zwierzę mnie bierze”. Honorowy obywatel Rzeczpospolitej Ptasiej. Nagrodzony medalem Ligi Ochrony Przyrody.

Marcin Świetlicki

Igrzyska Wolności 2017

Poeta, prozaik, autor powieści kryminalnych, wokalista zespołów Świetliki i Czarne Ciasteczka. Debiutował książką „Zimne kraje”, wydaną w 1992 przez fundację „brulionu”, choć jeszcze przed debiutem został dostrzeżony przez krytyków i uznany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. pokolenia „brulionu”. Był laureatem wielu nagród literackich, między innymi promocyjnej nagrody im. Georga Trakla, nagrody Kościelskich, Grand Prix w konkursie czasopisma „brulion”, nagrody im. ks. Jana Twardowskiego, Paszportu Polityki (przyjęcia którego odmówił). Czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike: w 1999 za tom „Pieśni profana, w 2002 finał nagrody za tom „Czynny do odwołania, w 2007 finał nagrody za tom „Muzyka środka, w 2014 finał nagrody za tom „Jeden (odmówił uczestnictwa w konkursie).  W 2009 otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia, w kategorii proza, za kryminał „Jedenaście. Podczas odbierania lauru powiedział: „Chciałem pogratulować Kapitule. I mojemu wydawnictwu, że sobie takiego fajnego autora znalazło.

Jacek Dehnel

Igrzyska Wolności 2017

Poeta, prozaik. Tłumacz z angielskiego (Philip Larkin, George Szirtes, W.H. Auden) i rosyjskiego (Osip Mandelsztam), przekładał także pieśni do muzyki Astora Piazzoli. Redaktor anglojęzycznej antologii „Six Polish Poets” wydanej przez Arc Publications w Londynie w roku 2008. Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich w 2005 roku oraz Paszportu Polityki za rok 2006. Jego debiutancki tom wierszy „Żywoty równoległe” ukazał się z pochwalnym tekstem autorstwa Czesława Miłosza umieszczonym na okładce.

Cécile Vaissié

Igrzyska Wolności 2017

Profesor w dziedzinie badań nad Rosją i sowietyzmem. Jej główny obszar zainteresowań akademickich uwzględnia: rosyjskie strategie wpływu we Francji i Europie obecnie i w sowieckiej przeszłości, związki pomiędzy sztuką, polityką i społeczeństwem w Rosji po roku 1940, opozycja w Rosji od 1917 roku, problemy związane z historią i pamięcią w byłych krajach Związku Radzieckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Katarzyna Lubnauer

Igrzyska Wolności 2017

Przewodnicząca klubu poselskiego partii Nowoczesna, posłanka RP na Sejm VII kadencji. Była radna Łodzi. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego. Regularnie publikuje dla magazynu „Liberte!”, a od 2010 roku prowadzi też własnego bloga, który od 2014 znajduje się w domenie należącej do Liberte. Uczestniczyła w inicjatywie Świecka szkoła, której celem było promowanie projektu ustawy obywatelskiej przeciwnej finansowaniu lekcji religii z państwowego budżetu. Poza tym należy także do Instytutu Tolerancji, który zajął się organizacją projektu LUTA na rzecz uchodźców.

Ferenc Hammer

Igrzyska Wolności 2017

Profesor nadzwyczajny i dyrektor Zakładu Mediów i Komunikacji na Uniwersytecie Loranda Eötvösa w Budapeszcie. Zajmuje się tematyką mediów publicznych i zagadnieniem reprezentacji mediów oraz socjologią kulturową. Część swojej kariery naukowej spędził w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jego prace były publikowane w pięciu językach. Bierze także aktywny udział w inicjatywach projektów medialnych.

Michael Wohlgemuth

Igrzyska Wolności 2017

Profesor Michael Wohlgemuth jest ekonomistą, a od sierpnia 2012 roku także dyrektorem Open Europe Berlin. Od 2011 roku jest również profesorem Zarządzania Międzynarodowego w katedrze Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech; od 2002, zarządzającym współpracownikiem naukowych w Instytucie Waltera Euckena we Freiburgu oraz referentem w grupie roboczej zajmującej się zarządzaniem europejskim w ramach brykselskiej European Ideas Network (EIN); od 2009, współpracownikiem naukowym w Centrum Studiów Europejskich w Brukseli oraz w Ratio Institute w Sztokholmie; od 2008, wykładowcą wizytującym na Baltic International Academy w Rydze; od 2007 roku jest także członkiem Council on Economic Policy w Konrad-Adenauer-Stiftung w Berlinie. Jego głównymi obszarami zainteresowań są: nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomiczne teorie polityczne (teoria wyboru publicznego), teorie systemów gospodarczych, ekonomia ewolucyjna, filozofia społeczna i prawa oraz historia idei.

James W.A. Murray

Igrzyska Wolności 2017

Szef Business Development w BioCarbon Engineering, firmie zajmującej się restoracją ekosystemów, wykorzystującą technologie eksponencjalne jak robotyki autonomicznej i big data w celu zwiększenie inteligencji w ekosystemach i wzrost tempa restoracji; zbieranie danych zasobów i danych powierzchniowych. Pracował także w funduszach inwestycyjnych, consultingu, nauczał przedsiębiorczości na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz prowadził własną działalność.

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Igrzyska Wolności 2017

Polska polityk, prawniczka, posłanka z ramienia Nowoczesnej. Pracowała m.in. w kancelarii prawniczej oraz w międzynarodowej korporacji. W przeszłości współpracowała też z fundacją Forum Dialogu Między Narodami oraz była zatrudniona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W roku 2015 została mianowana rzecznikiem prasowym nowego ugrupowania politycznego – Nowoczesna Ryszarda Petru. Z list tego ugrupowania z powodzeniem startowała w wyborach parlamentarnych. Po otrzymaniu mandatu poselskiego zasiadła w Komisji Zdrowia oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Katarzyna Szymielewicz

Igrzyska Wolności 2017

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem. Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Członkini rady Tactical Technology Collective i Amnesty International (Polska). Członkini Rady do Spraw Cyfryzacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. Publikowała m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej.

Stanisław Bielecki

Igrzyska Wolności 2017

Profesor nauk technicznych, uznany autorytet w zakresie biotechnologii (szczególnie: biotechnologii molekularnej i przemysłowej), technologii żywności, dyscyplin pokrewnych oraz w zakresie biogospodarki. Obecnie główne kierunki jego działalności naukowej to: biotechnologia molekularna i przemysłowa, biogospodarka, biopolimery a w szczególności celuloza bakteryjna i jej zastosowania, biokataliza stosowana, molekularna inżynieria enzymów, biokataliza w układach niekonwencjonalnych, enzymatyczna synteza oligosacharydów. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji, 51 patentów i 10 zgłoszeń patentowych. Jest dyrektorem IBT, członkiem: Rady Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA, 2016-2020), The Bioeconomy Stakeholders Panel przy European Commission ( 2016-), Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Rady Innowacji Województwa Łódzkiego, Fundacji Rektorów Polskich. Ponadto prof. dr hab. inż. Bielecki ma wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzkimi ( np. rektor dwu kadencji Politechniki Łódzkiej – 2008-2016) ; jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji naukowych oraz zespołów eksperckich działających w obszarze szeroko rozumianej biotechnologii i biogospodarki; autorem lub współautorem szeregu raportów i ekspertyz na temat strategii i perspektyw rozwoju biotechnologii i biogospodarki w Polsce.

Borys Budka

Igrzyska Wolności 2017

Poseł Platformy Obywatelskiej. Doświadczony prawnik, samorządowiec, parlamentarzysta. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim, jest doktorem ekonomii i wykładowcą w katedrze prawa Akademii Ekonomicznej. Ponad 60 razy reprezentował parlament przed Trybunałem Konstytucyjnym. w 2015 minister sprawiedliwości, od 2016 wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Joanna Mucha

Igrzyska Wolności 2017

Do Platformy Obywatelskiej należy od 2003 r. W 2007 r. uzyskała mandat poselski, reprezentując lubelski okręg wyborczy. W Sejmie VI kadencji była członkiem Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych. Była przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz członkiem podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego oraz podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych. Pełniła funkcję sekretarza Zespołu do spraw Konwencji Bioetycznej. W okresie od 18 listopada 2011 do 27 listopada 2013 roku Ministra Sportu i Turystyki. Posłanka na Sejm VIII kadencji. Jest Wiceprzewodniczącą Nadzwyczajnej Komisji ds Deregulacji. Jest członkiem Komisji Finansów Publicznych.

Marta Lempart

Igrzyska Wolności 2017

Pomysłodawczyni i liderka Strajku Kobiet.

Róża Thun

Igrzyska Wolności 2017

Europarlametarzystka z ramienia Platformy Obywatelskiej. Polska działaczka organizacji pozarządowych, publicystka; była dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. W 2005 objęła stanowisko dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 7 czerwca 2009 została wybrana na posłankę do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. 17 lipca tego samego roku wstąpiła do PO. Po rozwiązaniu przez władze krajowe PO małopolskich struktur była komisarzem krakowskiej PO. Pełniła tę funkcję do marca 2010, gdy nowym przewodniczącym został Łukasz Gibała. W maju tego samego roku bez powodzenia ubiegała się o stanowisko przewodniczącej regionu. W 2014 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję w wyborach europejskich, uzyskując mandat deputowanej do PE VIII kadencji. Objęła funkcję przewodniczącej grupy roboczej ds. jednolitego rynku cyfrowego.

Jerzy Hausner

Igrzyska Wolności 2016

Od 2001 do 2005 poseł na Sejm IV kadencji oraz minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki, od 2003 do 2005 wiceprezes Rady Ministrów, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016.  Był szefem doradców wicepremiera Grzegorza Kołodki w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, następnie pełnomocnikiem rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego i podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił też funkcję społecznego doradcy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w ramach powołanego w 1996 zespołu doradców ekonomicznych. W październiku 2001 wszedł w skład gabinetu Leszka Millera jako minister pracy i polityki społecznej. Po zmianach strukturalnych w administracji rządowej od stycznia 2003 był ministrem gospodarki, pracy i polityki społecznej, od czerwca tego samego roku także wicepremierem. Firmował swoim nazwiskiem plan rządu naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera), który w większości nie doczekał się realizacji. Zachował stanowiska wicepremiera i ministra gospodarki i pracy w rządach Marka Belki (od maja 2004). Krótko pełnił tam też obowiązki ministra zdrowia. W latach 2011–2015 wchodził w skład Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Laureat Nagrody Kisiela 2004. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 listopada 1996, w uznaniu wybitnych zasług w służbie publicznej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Oksana Zabużko

Igrzyska Wolności 2016

Ukraińska pisarka, poetka i eseistka. Uzyskała tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Kijowskim (1987). Wykładała filologię ukraińską na uniwersytetach w USA. Na stałe mieszka w Kijowie. W swojej twórczości skupia się na zagadnieniach dotyczących ukraińskiej samoidentyfikacji, problemach postkolonializmu oraz feminizmie. Największą sławę przyniosła jej książka „Badania terenowe nad ukraińskim seksem”, wydana w 1996 i przetłumaczona na węgierski, czeski, niemiecki, francuski, a w 2003 na polski. Opisuje ona spustoszenia w ludzkiej psychice jako następstwa komunizmu i totalitaryzmu. Uznano ją za pierwszy manifest ukraińskiego feminizmu. W marcu 2006 „Badania terenowe…” miały swoją sceniczną premierę w warszawskim teatrze Polonia Krystyny Jandy. W monodramie autorstwa i w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej wystąpiła Katarzyna Figura. W Polsce ukazał się również zbiór opowiadań Siostro, siostro (2007) oraz powieść „Muzeum porzuconych sekretów” (2013), za która otrzymała Nagrodę Literacką Europy Środkowej „Angelus”. W 2009 została odznaczona Orderem Księżnej Olgi III klasy. W listopadzie 2013 roku ukazała się książka „Ukraiński palimpsest”. Zapis rozmów, który z Oksaną Zabużko przeprowadziła Iza Chruślińska. To pierwsza książka Oksany Zabużko, która swoją premierę miała poza Ukrainą.

 

Joanna Bator

Igrzyska Wolności 2016

Polska pisarka. Z wykształcenia jest kulturoznawczynią i filozofką. Dla literatury porzuciła pracę akademicką i publicystyczną. Pracowała wcześniej na uniwersytetach w Londynie, Nowym Jorku i Tokio. Jako wolny strzelec pisała felietony i eseje do „Gazety Wyborczej” i innych pism. Autorka powieści (Piaskowa Góra 2009, Chmurdalia 2011, Ciemno, prawie noc 2013 i wkrótce Rok Królika 2016), a także esejów i reportaży: Japoński wachlarz (2004), Japoński wachlarz. Powroty ( 2011), Rekin z Parku Yoyogi (2014), Wyspa łza (2015), Smaki i znaki (2016). Powieści Joanny Bator tłumaczone są między innymi na niemiecki, francuski, hebrajski, ukraiński, macedoński, słoweński, czeski i węgierski. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, a wśród nich Nagrodę im. Beaty Pawlak, Nagrodę Polskich Wydawców Książek, Nagrodę Literacką Nike, szwajcarską Spycher Literaturepreis, Silesiankę. W 2014 została uhonorowana zaproszeniem na gościnną profesurę literatury światowej imienia F. Dürrenmatta na uniwersytecie w Bernie, a w latach 2015-16 przebywała w Berlinie jako Artist-in-Residence niemieckiej fundacji DAAD.

Andrzej Stasiuk

Igrzyska Wolności 2016

Polski prozaik, poeta, dramaturg, eseista, publicysta i wydawca. Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Literackiej „Nike” i Nagrody Literackiej Gdynia. Autor felietonów prasowych, publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Gazety Wyborczej”, „Tytułu”, „OZON-u”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i innych pism. Jego książki zostały przetłumaczone na języki obce, m.in. angielski, fiński, francuski, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, norweski, ukraiński, węgierski, włoski, czeski, rumuński. Wraz z żoną Moniką Sznajderman prowadzi Wydawnictwo Czarne, specjalizujące się w literaturze środkowoeuropejskiej. Autor takich książek jak „Mury Hebronu”,  „Jadąc do Babadag”, „Dziennik pisany później” i wielu innych.

Francesca Borri

Igrzyska Wolności 2015

Włoska dziennikarka ds. Bliskiego Wschodu, korespondentka wojenna. Jest autorką publikacji o Kosowie oraz konfliktów w Izraelu i Palestynie. Obecnie zajmuje się wojną w Syrii.

Jan-Werner Mueller

Igrzyska Wolności 2015

Niemiecki politolog, wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie Princeton. Wykładał m.in. na Collegium Budapest Institute of Advanced Study, Collegium Helsinki, wiedeńskim Institute for Human Sciences, Remareque Institute, Uniwersytecie Nowojorskim, Harvardzie i w wielu innych uczelniach. Współzałożyciel European College of Liberal Arts (ECLA) – pierwszej prywatnej, anglojęzycznej wyższej szkoły humanistycznej z siedzibą w Berlinie. Autor takich książek jak „Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe” (2011; polskie wydanie w przygotowaniu) oraz „Wo Europa endet: Ungarn, Brüssel und das Schicksal der liberalen Demokratie” (2013).

Liao Yiwu

Igrzyska Wolności 2015

Chiński poeta, prozaik, muzyk i dziennikarz. Debiutował na łamach rządowej prasy, jednak jego wiersze, zwłaszcza poemat napisany po zamieszkach na placu Tiananmen, zostały szybko uznane za antykomunistyczne, a on sam skazany na cztery lata więzienia. Już w więzieniu zaczął rozmawiać z prostymi ludźmi o ich życiu i pracy; po odbyciu kary żył jako bezdomny uliczny grajek. Powstała na podstawie wielu rozmów książka „Prowadzący umarłych” ukazała się pierwotnie na Tajwanie i jest zakazana w Chinach. Została przełożona m. in. na niemiecki, angielski i francuski. W 2003 roku Liao Yiwu otrzymał od Human Rights Watch stypendium dla pisarzy prześladowanych politycznie, a w 2007 roku nagrodę Freedom to Write od Niezależnego Chińskiego PEN Center. W 2010 roku po raz pierwszy pozwolono mu na wyjazd za granicę. W 2011 roku z przyczyn politycznych uciekł z Chin. Obecnie mieszka w Berlinie. Książka „Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych” otrzymała Nagrodę im. R. Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2011, natomiast w 2012 roku Autor otrzymał Pokojową Nagrodę Niemieckich Wydawców i Księgarzy.

Michaił Kasjanow

Igrzyska Wolności 2015

Rosyjski inżynier, ekonomista i polityk, minister finansów Federacji Rosyjskiej w latach 1999–2000, premier Rosji w latach 2000-2004. Od czasu dymisji zaangażowany w działalność opozycyjną przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi. Jeszcze jako premier, Kasjanow krytykował działania władz federalnych wymierzone we właścicieli koncernu Jukos: Michaiła Chodorkowskiego i Płatona Lebiediewa. W 2004 roku został przez prezydenta Putina odwołany ze stanowiska premiera wraz z całym gabinetem. Po dymisji na rok wycofał się z życia politycznego. Zajmował się działalnością doradczą i analityczną. Do polityki wrócił w lutym 2005 publicznie krytykując sytuację polityczną w Rosji. Ogłosił gotowość stanięcia na czele demokratycznej opozycji przeciwko prezydentowi Putinowi oraz startu w wyborach prezydenckich w 2008. W kwietniu 2006 stanął na czele Sojuszu Ludowo-Demokratycznego, przekształconego w lipcu tego samego roku w Rosyjski Sojusz Ludowo-Demokratyczny. Jako jego lider brał udział w działaniach opozycyjnego bloku Inna Rosja.

Agnieszka Lichnerowicz

Igrzyska Wolności 2015

Polska dziennikarka. Absolwentka stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej. Szefowa redakcji zagranicznej Radia TOK FM i prowadząca program Światopodgląd. Jako reporterka relacjonowała wybory na całym świecie, konflikty i międzynarodowe spotkania na szczycie. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi ze zmianami systemów władzy, transformacją, ruchami oporu i prawami człowieka (podróżowała m.in. na Białoruś, Ukrainę, do Rosji i Gruzji, Afryki Północnej oraz Mjanmy). Jest m.in. laureatką Nagrody PAP im. R. Kapuścińskiego.

Jakub Żulczyk

Igrzyska Wolności 2015

Polski prozaik, scenarzysta i dziennikarz piszący między innymi dla „Playboya”, „Elle”, „Wprost” i „Tygodnika Powszechnego”. Zadebiutował w 2006 roku powieścią „Zrób mi jakąś krzywdę”, a w 2008 wydał „Radio Armageddon”, zaadaptowane w 2014 roku na scenę Wrocławskiego Teatru Współczesnego. W 2010 ukazał się „Instytut”, a w 2011 – „Zmorojewo” i „Świątynia”. Za ostatnią powieść „Ślepnąc od świateł” (2014) otrzymał nominacje do „Paszportów” tygodnika Polityka i Gwarancji Kultury – nagrody TVP Kultura. Jeden z najpopularniejszych autorów młodego pokolenia.

Teele Pehk

Igrzyska Wolności 2015

Urbanistka w Estonian Urban Lab (Linnalabor), centrum myśli urbanistycznej utworzonego w 2006 roku. Przez pięc lat Teele prowadziła pracę Estonian Urban Lab, gdzie koordynowała kilka projektów mających na celu wzrost zaangażowania obywateli poprzez edukację z zakresu miejskiego środowiska mieszkalnego, planowania partycypacyjnego oraz rozwoju społeczności. Obecnie prowadzi publiczną kampanię na rzecz kształtowania centralnego wybrzeża Tallinu. Jest także Dyrektor Generalną estońskiej Cooperation Assembly Community, fundacji zajmującej się takimi procesami demokratycznymi jak reforma sektora publicznego oraz platforma petycji zbiorowych. Teele kształciła się na Uniwersytecie w Tartu (Estonia) w zakresie ekonomii oraz na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia) w zakresie demogeografii. Została wpisana na listę 100 wiodących innowatorów w ramach projektu New Europe 100, prowadzonego przez polską fundację Res Publica.

Peter Pomerantsev

Igrzyska Wolności 2015

Brytyjski pisarz rosyjskiego pochodzenia, dokumentalista, reżyser i producent filmowy. Urodził się w ZSRR, we wczesnym dzieciństwie wraz z rodzicami wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów przeprowadził się do Moskwy, gdzie mieszkał przez dziewięć lat. Do Londynu wrócił w 2010 roku. Jest cenionym współpracownikiem „London Review of Books”. Publikował także w „Financial Times”, „Wall Street Journal”, „Foreign Policy”, „Daily Beast”, „Newsweek” i „Atlantic Monthly” oraz na stronie internetowej NewYorker.com.

Iwan Krastew

Igrzyska Wolności 2015

Bułgarski politolog, filozof polityki, analityk, publicysta, szef Centrum Strategii Liberalnych w Sofii. Współzałożyciel think tanku o nazwie Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ang. European Council on Foreign Relations), związany z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu. Jest członkiem rady Instytutu Studiów Zaawansowanych. W 2008 uzyskał 85. miejsce na liście Top 100 Public Intellectuals Poll. Był kierownikiem badań trzyletniego Projektu Politycznych Konsekwencji Antyamerykanizmu realizowanego w latach 2004-2006 przez Centrum Studiów Politycznych (ang. Centre for Policy Studies). Jest autorem licznych publikacji, m.in. wydanych w języku polskim: Widmo Europy wielobiegunowej (2011), Demokracja nieufnych. Eseje polityczne (2013).

Sylvie Kauffmann

Igrzyska Wolności 2015

Dyrektor wydawnicza i felietonistka francuskiego dziennika „Le Monde”. Redaktor naczelna gazety w latach 2010-2011. Pracę w „Le Monde” podjęła w 1987 r. jako korespondentka w Moskwie, a w latach 1988-1993 zajmowała się Europą Środkową. Potem była korespondentką w Waszyngtonie, szefową biura w Nowym Jorku, reporterką w Azji i zastępcą redaktora naczelnego. Pisze również dla „International New York Times”.

Adam Bodnar

Igrzyska Wolności 2015

Polski prawnik, działacz społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich. W latach 2004-15 związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, najpierw jako współtwórca i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako szef działu prawnego i wiceprezes zarządu. Ekspert Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach 2013-2014 członek rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. W latach 2001-2004 pracował jako prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Od 2006 roku wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do czasu objęcia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. W 2011 r. został odznaczony Nagrodą Tolerancji przez polskie organizacje LGBT. Pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich od września 2015 roku.

Roman Skrypin

Igrzyska Wolności 2015

Ukraiński dziennikarz, media manager, prezenter telewizyjny, przewodniczący Niezależnego Ukraińskiego Związku Mediów (Ukrainian Independent Media Union), założyciel internetowej telewizji hromadska.tv. Skrypin jest współtwórcą tzw. “prawdziwych wiadomości” emitowanych w Kanale 5. W 2009 roku został prowadzącym telewizyjnego programu “Prawda według Romana Skrypina” w stacji telewizyjnej TVi. W 2012 roku postanowił jednak założyć własną stację telewizji internetowej, który to pomysł przerodził się w hromadska.tv. Po sporze w TVi z kwietnia 2013 roku, 31 dziennikarzy odeszło ze stacji, gdyż ich zdaniem nie mogli już dłużej “zapewnić publiczności obiektywnych informacji”. Wielu z owych dziennikarzy dołączyło w rezultacie do hromadska.tv.

Inga Springe

Igrzyska Wolności 2015

Wielokrotnie nagradzana dziennikarka śledcza, prezenterka oraz jedna z dwojga założycieli Re:Baltica. Karierę zaczynała w 1998 roku w Telewizji Łotweskiej, później skupiła się na dziennikarstwie śledczym dla czołowego łotewskiego dziennika „Diena”. Specjalizuje się w demaskowaniu korupcji, przemytu i przestępczości zorganizowanej. W latach 2010/2011 była pracownikiem naukowym Fulbright/Humphrey i spędziła rok na Uniwersytecie w Maryland. Pracowała jako stażystka w „Washington Post” oraz w The Center for Public Integrity – jednej z największych amerykańskich organizacji non-profit zajmujących się dziennikarstwem śledczym. Po powrocie na Łotwę założyła Re:Baltica i praktycznie samodzielnie nagłośniła temat nierówności społecznych w polityce Łotwy i debacie społecznej. Za swoją pracę zdobyła nagrodę dla najlepszego dziennikarza śledczego przyznawaną przez Łotewskie Zrzeszenie Dziennikarzy. W 2014 Springe została umieszczona na liście „New Europe 100” – zestawieniu wybitnych liderów innowacji społecznych z Europy Środkowo-Wschodniej. Springe prowadzi cotygodniowy program „1to1” w łotewskiej Telewizji Publicznej. Należy także do Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych.

Philippe Legrain

Igrzyska Wolności 2015

Brytyjski ekonomista polityczny, autor licznych artykułów i publikacji o tematyce ekonomicznej i międzynarodowj. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ekonomii światowej i europejskiej – zajmuje się głównie tematyką globalizacji, migracji, rzeczywistości po kryzysie oraz euro. Wykładowca wizytujący w Instytucie Europejskim na London School of Economics. W latach 2011-2014 był doradcą przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Jest także komentatorem telewizji i radia BBC. Jego artykuły były publikowane na łamach licznych gazet i magazynów, m.in. „Financial Times”, „The Guardian”, „The Times”, „The Independent”, „Wall Street Journal Europe” oraz „New Statesman”.

Adam Michnik

Igrzyska Wolności 2015

Polski publicysta, eseista, pisarz, historyk, działacz polityczny, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. W latach 1968–1989 należał do głównych organizatorów antykomunistycznej opozycji w PRL. Jego relegowanie z uczelni przyczyniło się do zaistnienia wydarzeń marcowych w 1968. Adam Michnik był działaczem Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności”, więziony i represjonowany jako więzień polityczny. Od 1989 do 1991 sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy. Kawaler Orderu Orła Białego. Jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Council on Foreign Relations. W 2008 został europejskim ambasadorem Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Małgorzata Bonikowska

Igrzyska Wolności 2015

Współwydawca „Magazynu THINKTANK”. Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 r. kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Informacji Europejskiej. Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001–2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 r. prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.

Yuri Dzhibladze

Igrzyska Wolności 2015

Prezes moskiewskiego Centrum na rzecz Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka (ang. Centre for the Development of Democracy and Human Rights) utworzonego w 1998 roku – rosyjskiej organizacji pozarządowej, prowadzącej szeroki zakres działań z zakresu praw człowieka i demokracji ( w tym dot. wolności zrzeszania się i zgromadzeń, ochrona obrońców praw człowieka, tortur i zaginięć, walki z ksenofobią i dyskryminacją, itp.) m.in. W Rosji, Turkmenistanie, Azerbejdżanie oraz na Ukrainie czy Białorusi. Poprzez współpracę z partnerami, Centrum prowadzi analizy i formułuje rekomendacje dot. strategii jakimi międzynarodowe społeczności mogą posługiwać się wspierając pozytywne zmiany w zakresie praw człowieka i demokracji w regionie postsowieckim. Centrum aktywnie współpracuje m.in. z OBWE, ONZ oraz Radą Europy. Yuri Dzhibladze jest autorem lub redaktorem licznych publikacji, artykułów naukowych oraz innych tekstów o prawach człowieka i demokracji.

Osamu Okamura

Igrzyska Wolności 2015

Czesko-japoński architekt, dyrektor programowy festiwalu reSITE – międzynarodowej konferencji poruszającej tematykę miast przyjaznych mieszkańcom, koordynator redakcyjny i były redaktor naczelny magazynu architektonicznego „ERA21”. Wykładowca Instytutu Architektury w Pradze oraz Visegrad Intercity Seminar in Architecture na Słowackim Uniwersytecie Techniczny w Bratysławie. Jest również wykładowcą wizytującym Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Okamura jest członkiem Rady Eksperckiej Europejskiej Nagrody dla Publicznej Przestrzeni Miejskiej oraz pełni funkcję doradczą Metropolitan Sounding Board praskiej Rady Miasta w zakresie miejskiego rozwoju. Obecnie mieszka w Brnie i Pradze.

Witalij Portnikow

Igrzyska Wolności 2015

Ukraiński publicysta i dziennikarz, główny redaktor telewizji Tvi. Od 1990 roku współpracuje z Radiem Swoboda w Moskwie. W 1994 rozpoczął współpracę z ukraińskim tygodnikiem „Dzerkało Tyżnia”. Publikował w wielu międzynarodowych gazetach, m.in. na łamach polskich pism „Polityka” czy „Gazeta Wyborcza”, rosyjskich „Russkij Telegraf”, „Kommersant”, „Vedomosti”, „Vremya MN”, „Vremya novostej”, „Moskovskiye Novosti”, „Obshaja gazeta”, ukraińskich „Den’”, „Korrespondent”, „Profil”, „Delovaja Nedelja”, „Dzerkalo Tyzhnia”, „Kontrakty”, „Novynar”, „Glavred”, litewskich „Biznes & Baltia” i „Telegraf”, estońskich „Estonia”, „Postimees” oraz białoruskiej „Belgazeta”. W 2007 roku został redaktorem naczelnym Media-Dom Holding oraz ukraińskiej gazety „Gazeta24”. Od 2008 roku prowadzi cotygodniowy program telewizyjny ”Kyivski pohliad”. Jest laureatem nagrody Związku Dziennikarzy Ukrainy „Złote Pióro” (1989) oraz Nagrody im. hetmana Orlika (1998). W 2007 roku został nominowany do tytułu Dziennikarza Roku na Ukrainie.

Jacek Żakowski

Igrzyska Wolności 2015

Polski dziennikarz, publicysta, komentator „Polityki”. Kierownik działu wyborczego „Gazety Wyborczej” w 1989, w latach 1991–1992 prezes Polskiej Agencji Informacyjnej, w latach 1993–2002 dziennikarz „Gazety Wyborczej”; pedagog. Jest publicystą i komentatorem tygodnika „Polityka”, publikuje komentarze w „Gazecie Wyborczej” i kwartalniku „Pragnienie Piękna”, prowadzi piątkowe wydania „Poranka” w Tok FM. Na antenie TVN w porannym programie Dzień Dobry TVN w poniedziałki ma swoje autorskie przeglądy prasy. Żakowski jest również kierownikiem Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, otrzymał m.in. Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (podziemnego, 1987), Nagrodę Adolfa Bocheńskiego (1986), Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (1988), tytuł Dziennikarza Roku (1997) oraz dwa Wiktory (1997).

Jarosław Gugała

Igrzyska Wolności 2015

Polski dziennikarz związany m.in. z Telewizją Polską i Polsatem, muzyk i dyplomata, w latach 1999–2003 ambasador RP w Urugwaju. W 1990 rozpoczął pracę w nowo powstałych Wiadomościach w TVP1, początkowo jako reporter, następnie także wydawca i prezenter. W 1999 roku został powołany na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Urugwaju. Po zakończeniu działalności w dyplomacji rozpoczął pracę w komercyjnej stacji telewizyjnej Polsat jako prezenter i wydawca programu Informacje. Od 2005 do 2007 był również gospodarzem wtorkowych wydań Poranka Radia TOK FM. Od 2006 w TV 4 prowadził autorski program publicystyczny IV władza. Pisał felietony do tygodnika „Newsweek Polska”. Od 2008 pracuje też w Polsat News jako prowadzący m.in. magazyny Gość Wydarzeń i Wydarzenia Opinie Komentarze. W czerwcu 2010 był jednym z trzech prowadzących drugą debatę prezydencką między ówczesnymi kandydatami na ten urząd (Bronisławem Komorowskim a Jarosławem Kaczyńskim). Wykładał w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. W 2012 wydał książkę „Doskonale a nawet gorzej. Świat we mgle absurduę zawierającą jego felietony. W 2014 odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marcin Święcicki

Igrzyska Wolności 2015

Polski polityk i ekonomista, w latach 1989–1991 minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1994–1999 prezydent m.st. Warszawy, poseł na Sejm X, II, VII i VIII kadencji. Był doradcą gospodarczym prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa (1999–2000). W latach 2002–2005 był koordynatorem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do spraw ekonomicznych i ochrony środowiska. Następnie, do końca marca 2011, pełnił funkcję dyrektora ośrodka analitycznego UNDP Blue Ribbon Analytical Center w Kijowie.

Prelegenci

Jarosław Traczyński

Igrzyska Wolności 2018

Nauczyciel, tutor, szkoleniowiec. Od 2006 r. prezes Fundacji Kolegium Tutorów. W latach 2008-2015 koordynator programu „Tutor we wrocławskiej szkole”, wdrażanego we wrocławskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych...

Przeczytaj więcej

Dorota Masłowska

Igrzyska Wolności 2018

Polska pisarka, dramaturgistka, felietonistka, kompozytorka, laureatka Nagrody Literackiej Nike (2006) za powieść „Paw królowej”. Autorka głośnej „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną”, za którą otrzymała Paszport Polityki, a także  twórczyni wystawianych na całym świecie dramatów

Przeczytaj więcej

Katarzyna Lubnauer

Igrzyska Wolności 2018

Polska polityczka, matematyczka i wykładowczyni akademicka. Posłanka na Sejm RP i od 2017 r. przewodnicząca Nowoczesnej. W Sejmie zasiada w komisjach edukacji oraz nauki i młodzieży...

Przeczytaj więcej

Monika Rosa

Igrzyska Wolności 2018

Posłanka Nowoczesnej, przewodnicząca Nowoczesnej na Śląsku. Członkini komisji energii i skarbu państwa oraz komisji mniejszości narodowych i etnicznych. Przed wejściem do Sejmu była dyrektorem w Kancelarii Prezydenta RP...

Przeczytaj więcej

Radosław Sikorski

Freedom Games 2018

Polski polityk, politolog oraz dziennikarz. W latach 2005–2007 minister obrony narodowej, w latach 2007–2014 minister spraw zagranicznych, w latach 2014–2015 marszałek Sejmu. Senator VI kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji, w latach 2010–2016 wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej...

Przeczytaj więcej

Aleksandra Przegalińska

Igrzyska Wolności 2018

Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Koźmińskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie...

Przeczytaj więcej

Remigiusz Ryziński

Igrzyska Wolności 2018

Polski pisarz, filozof, kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na Sorbonie pod kierunkiem Julii Kristevy. Napisał pracę doktorską poświęconą Fragmentom dyskursu miłosnego Rolanda Barthesa...

Przeczytaj więcej

Brunon Bartkiewicz

Igrzyska Wolności 2018

Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Z ING Bankiem Śląskim i ING jest związany od początku lat 90-tych. Stanowisko prezesa zarządu Banku Śląskiego objął w 1995 roku. W 2000 roku na kolejne cztery lata objął funkcję dyrektora generalnego...

Przeczytaj więcej

Agnieszka Holland

Igrzyska Wolności 2018

Wybitna polska reżyserka i scenarzystka. Swoje pierwsze kroki przy kamerze stawiała u boku Krzysztofa Zanussiego. Pierwszą znaczącą nagrodę otrzymała w Cannes za film...

Przeczytaj więcej

Michel Onfray

Igrzyska Wolności 2018

Francuski filozof, pisarz, obrońca hedonistycznego, epikurejskiego i ateistycznego światopoglądu, urodzony w 1956 roku w Argentan, w Normandii. Jeden z najbardziej znanych filozofów we Francji, regularnie zapraszany przez media...

Przeczytaj więcej

Robert Biedroń

Igrzyska Wolności 2018

Prezydent Miasta Słupska. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego

Przeczytaj więcej

Michael J. Abramowitz

Igrzyska Wolności 2018

Prezes Freedom House - organizacji pozarządowej zajmującej się przejawami łamania demokracji na świecie. Zanim dołączył do zespołu Freedom House w lutym 2017 roku, był dyrektorem Instytutu Levine'a na rzecz Edukacji o Holoauście przy U.S. Holocaust Memorial Museum...

Przeczytaj więcej

Marci Shore

Igrzyska Wolności 2018

Wykładowczyni historii na Uniwersytecie Yale. Tłumaczka książki Czarne sezony Michała Głowinskiego oraz autorka takich publikacji jak Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem...

Przeczytaj więcej

Brendan Simms

Igrzyska Wolności 2018

Wykładowca historii w Centrum Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Cambridge. Współprzewodniczący Stowarzyszenia Henry’ego Jamesa oraz szef Projektu Unii Demokratycznej. Wielokrotnie udzielał wywiadów elitarnym brytyjskim stacjom telewizyjnym BBC 4 oraz BBC World...

Przeczytaj więcej

Stefan Chwin

Igrzyska Wolności 2018

Polski powieściopisarz, krytyk literacki, eseista, historyk literatury, grafik związany z Gdańskiem. Jako naukowiec zajmuje się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami w literaturze nowoczesnej (m.in. u Witolda Gombrowicza)...

Przeczytaj więcej

Shalini Randeria

Igrzyska Wolności 2018

Rektorka Instytutu Nauk Społecznych w Wiedniu, wykłada antropologię społeczną i socjologię w genewskim Graduate Institute of International and Development Studies. Jest także dyrektorką Albert Hirschman Centre on Democracy...

Przeczytaj więcej

Hanna Zdanowska

Igrzyska Wolności 2018

Zanim objęła urząd prezydenta Łodzi przez sześć lat była dyrektorem biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2006 uzyskała mandat radnej Rady Miejskiej w Łodzi...

Przeczytaj więcej

Elżbieta Cherezińska

Igrzyska Wolności 2018

Polska pisarka specjalizująca się w powieści historycznej, teatrolog. Absolwentka wydziału wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorka powieści historycznych. Zadebiutowała w 2005 roku napisaną wspólnie z Szewachem Weissem literacką biografią ambasadora...

Przeczytaj więcej

Ziemowit Szczerek

Igrzyska Wolności 2018

Polski dziennikarz, pisarz i tłumacz. Współpracuje z czasopismami „Polityka” i „Nowa Europa Wschodnia”. Na swoim koncie posiada książki "Przyjdzie Mordor i nas zje", która jest fabularyzowanym reportażem na temat Ukrainy (Korporacja Ha!Art, 2013)...

Przeczytaj więcej

Andrzej Leder

Igrzyska Wolności 2018

Polski filozof kultury, psychoterapeuta, autor. Od 1996 pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, od 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1992–2012 był członkiem zespołu czasopisma „Res Publica Nowa”, pisał m.in. do czasopisma „Ozon”...

Przeczytaj więcej

Luba Jurgenson

Igrzyska Wolności 2018

Obecnie wykłada w Katedrze Slawistyki na Sorbonie. Jej zainteresowania akademickie obejmują głównie: literatury świadectw w zakresie nazistowskich obozów koncentracyjnych i gułagów, przedstawienia pamięci masowych aktów przemocy w Europie Wschodniej i Środkowej (w XX wieku)...

Przeczytaj więcej

Eustachy Rylski

Igrzyska Wolności 2018

Urodził się w 1944 r., prozaik, dramaturg i scenarzysta. Zadebiutował w 1984 r. dyptykiem powieściowym Stankiewicz. Powrót. Autor powieści Człowiek w cieniu, Warunek, Na Grobli...

Przeczytaj więcej

Paul Gradvohl

Igrzyska Wolności 2018

Głównym tematem zainteresowań Paula Gradvohla jest współczesna Europa Środkowa. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Lotaryngii w Nancy (Francja)...

Przeczytaj więcej

Máté Hajba

Igrzyska Wolności 2018

Dyrektor węgierskiej Free Market Foundation, która propaguje wolność gospodarczą, wolności obywatelskie i tolerancję na Węgrzech. Jest także wiceprezesem węgierskiej organizacji Civic Plaform...

Przeczytaj więcej

Marcin Frenkel

Igrzyska Wolności 2018

Doktorant studiów humanistycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Manager w rodzinnej firmie. Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika "Liberté!"...

Przeczytaj więcej

Kryštof Kruliš

Igrzyska Wolności 2018

Badacz w czeskim AMO Research Center. Jego zainteresowania badawcze obejmują wewnętrzny rynek UE, prawodawstwo UE oraz związki UE z państwami anglofońskimi...

Przeczytaj więcej

Martin Reguli

Igrzyska Wolności 2018

Analityk w słowackiej F. A. Hayek Foundation. W swojej pracy skupia się głównie na obszarze nauk ekonomicznych, polityki socjalnej, sprawach zagranicznych na szczeblu krajowym, w Słowacji, oraz Unii Europejskiej...

Przeczytaj więcej

Peter A. Gloor

Igrzyska Wolności 2017

Badacz w Center for Collective Intelligence na Sloan School of Management przy Massachusetts Institute of Technology, gdzie prowadzi projekt z zakresu Collaborative Innovation Networks (COIN).

Przeczytaj więcej

Karim Jebari

Igrzyska Wolności 2017

Badacz w Instytucie Studiów nad Przyszłością w Sztokholmie. Zajmuje się filozofią moralności, zagadnieniami dot. etyki w technologii i filozofią polityczną

Przeczytaj więcej

Leszek Balcerowicz

Igrzyska Wolności 2017

Ekonomista, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH w Warszawie. Były prezes Narodowego Banku Polskiego...

Przeczytaj więcej

Sylwia Gregorczyk-Abram

Igrzyska Wolności 2017

Przedstawicielka inicjatywy obywatelskiej „Wolne Sądy”. Prawnik Pro Bono 2016, adwokat, członek zarządu Fundacji Prawo do Pomocy oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, koordynatorka ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Przeczytaj więcej

Jacek Dukaj

Igrzyska Wolności 2017

Polski pisarz, wielokrotnie nagradzany autor fantastyki, z wykształcenia filozof. Zajmuje się pisaniem głównie literatury science fiction, choć niektóre z jego utworów zaliczyć można również do fantasy. W 1999 roku otrzymał Srebrny Glob za opowiadanie „Serce Mroku”...

Przeczytaj więcej

Maria Åsenius

Igrzyska Wolności 2017

W marcu 1993 r. zaczęła pracę w administracji rządowej w Sztokholmie – najpierw jako zastępczyni rzecznika prasowego Ministra Finansów, a następnie jako doradca polityczny Ministra ds. Kultury i Imigracji...

Przeczytaj więcej

Maria Peszek

Igrzyska Wolności 2017

Zadebiutowała w 1993 roku jako aktorka filmowa i teatralna. Występowała m.in. na scenie Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatru Studio i Teatru Narodowego w Warszawie. Ma na swoim koncie szereg kreacji filmowych, telewizyjnych i teatralnych, a także liczne role w spektaklach Teatru Telewizji

Przeczytaj więcej

Adam Wajrak

Igrzyska Wolności 2017

Dziennikarz związany z "Gazetą Wyborczą", przyrodnik, podróżnik. Działacz na rzecz ochrony przyrody. Autor książek o tematyce przyrodniczej m.in.: "Wilki", "Lolek", "Umarły las" czy "To zwierzę mnie bierze".

Przeczytaj więcej

Marcin Świetlicki

Igrzyska Wolności 2017

Poeta, prozaik, autor powieści kryminalnych, wokalista zespołów Świetliki i Czarne Ciasteczka. Debiutował książką „Zimne kraje”, wydaną w 1992 przez fundację „brulionu”, choć jeszcze przed debiutem został dostrzeżony przez krytyków...

Przeczytaj więcej

Jacek Dehnel

Igrzyska Wolności 2017

Poeta, prozaik. Tłumacz z angielskiego (Philip Larkin, George Szirtes, W.H. Auden) i rosyjskiego (Osip Mandelsztam), przekładał także pieśni do muzyki Astora Piazzoli. Redaktor anglojęzycznej antologii „Six Polish Poets”...

Przeczytaj więcej

Cécile Vaissié

Igrzyska Wolności 2017

Profesor w dziedzinie badań nad Rosją i sowietyzmem. Jej główny obszar zainteresowań akademickich uwzględnia: rosyjskie strategie wpływu we Francji i Europie obecnie i w sowieckiej przeszłości, związki pomiędzy sztuką, polityką i społeczeństwem w Rosji po roku 1940...

Przeczytaj więcej

Katarzyna Lubnauer

Igrzyska Wolności 2017

Przewodnicząca klubu poselskiego partii Nowoczesna, posłanka RP na Sejm VII kadencji. Była radna Łodzi. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego. Regularnie publikuje dla magazynu „Liberte!”...

Przeczytaj więcej

Ferenc Hammer

Igrzyska Wolności 2017

Profesor nadzwyczajny i dyrektor Zakładu Mediów i Komunikacji na Uniwersytecie Loranda Eötvösa w Budapeszcie. Zajmuje się tematyką mediów publicznych i zagadnieniem reprezentacji mediów oraz socjologią kulturową...

Przeczytaj więcej

Michael Wohlgemuth

Igrzyska Wolności 2017

Profesor Michael Wohlgemuth jest ekonomistą, a od sierpnia 2012 roku także dyrektorem Open Europe Berlin. Od 2011 roku jest również profesorem Zarządzania Międzynarodowego w katedrze Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech...

Przeczytaj więcej

James W.A. Murray

Igrzyska Wolności 2017

Szef Business Development w BioCarbon Engineering, firmie zajmującej się restoracją ekosystemów, wykorzystującą technologie eksponencjalne jak robotyki autonomicznej i big data w celu zwiększenie inteligencji w ekosystemach i wzrost tempa restoracji

Przeczytaj więcej

Kamila Gasiuk-Pihowicz

Igrzyska Wolności 2017

Polska polityk, prawniczka, posłanka z ramienia Nowoczesnej. Pracowała m.in. w kancelarii prawniczej oraz w międzynarodowej korporacji. W przeszłości współpracowała też z fundacją Forum Dialogu Między Narodami oraz była zatrudniona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich...

Przeczytaj więcej

Katarzyna Szymielewicz

Igrzyska Wolności 2017

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem. Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii...

Przeczytaj więcej

Stanisław Bielecki

Igrzyska Wolności 2017

Jest dyrektorem IBT, członkiem: Rady Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA, 2016-2020), The Bioeconomy Stakeholders Panel przy European Commission ( 2016-), Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Rady Innowacji Województwa Łódzkiego, Fundacji Rektorów Polskich

Przeczytaj więcej

Borys Budka

Igrzyska Wolności 2017

Poseł Platformy Obywatelskiej. Doświadczony prawnik, samorządowiec, parlamentarzysta. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim, jest doktorem ekonomii i wykładowcą w katedrze prawa Akademii Ekonomicznej. Ponad 60 razy reprezentował parlament przed Trybunałem Konstytucyjnym. w 2015 minister sprawiedliwości, od 2016 wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej

Przeczytaj więcej

Joanna Mucha

Igrzyska Wolności 2017

Do Platformy Obywatelskiej należy od 2003 r. W 2007 r. uzyskała mandat poselski, reprezentując lubelski okręg wyborczy. W Sejmie VI kadencji była członkiem Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych.

Przeczytaj więcej

Marta Lempart

Igrzyska Wolności 2017

Pomysłodawczyni i liderka Strajku Kobiet

Przeczytaj więcej

Róża Thun

Igrzyska Wolności 2017

Europarlametarzystka z ramienia Platformy Obywatelskiej. Polska działaczka organizacji pozarządowych, publicystka

Przeczytaj więcej

Jerzy Hausner

Igrzyska Wolności 2016

Od 2001 do 2005 poseł na Sejm IV kadencji oraz minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki, od 2003 do 2005 wiceprezes Rady Ministrów, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016

Przeczytaj więcej

Oksana Zabużko

Igrzyska Wolności 2016

Ukraińska pisarka, poetka i eseistka. Uzyskała tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Kijowskim (1987). Wykładała filologię ukraińską na uniwersytetach w USA. W swojej twórczości skupia się na zagadnieniach dotyczących ukraińskiej samoidentyfikacji...

Przeczytaj więcej

Joanna Bator

Igrzyska Wolności 2016

Polska pisarka. Z wykształcenia jest kulturoznawczynią i filozofką. Dla literatury porzuciła pracę akademicką i publicystyczną. Pracowała wcześniej na uniwersytetach w Londynie, Nowym Jorku i Tokio. Jako wolny strzelec pisała felietony i eseje do „Gazety Wyborczej” i innych pism

Przeczytaj więcej

Andrzej Stasiuk

Igrzyska Wolności 2016

Polski prozaik, poeta, dramaturg, eseista, publicysta i wydawca. Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Literackiej „Nike” i Nagrody Literackiej Gdynia

Przeczytaj więcej

Francesca Borri

Igrzyska Wolności 2015

Włoska dziennikarka ds. Bliskiego Wschodu, korespondentka wojenna. Jest autorką publikacji o Kosowie oraz konfliktów w Izraelu i Palestynie. Obecnie zajmuje się wojną w Syrii...

Przeczytaj więcej

Jan-Werner Mueller

Igrzyska Wolności 2015

Niemiecki politolog, wykładowca nauk politycznych na Uniwersytecie Princeton. Wykładał m.in. na Collegium Budapest Institute of Advanced Study, Collegium Helsinki, wiedeńskim Institute for Human Sciences, Remareque Institute, Uniwersytecie Nowojorskim, Harvardzie...

Przeczytaj więcej

Liao Yiwu

Igrzyska Wolności 2015

Chiński poeta, prozaik, muzyk i dziennikarz. Debiutował na łamach rządowej prasy, jednak jego wiersze, zwłaszcza poemat napisany po zamieszkach na placu Tiananmen, zostały szybko uznane za antykomunistyczne, a on sam skazany na cztery lata więzienia...

Przeczytaj więcej

Michaił Kasjanow

Igrzyska Wolności 2015

Rosyjski inżynier, ekonomista i polityk, minister finansów Federacji Rosyjskiej w latach 1999–2000, premier Rosji w latach 2000-2004. Od czasu dymisji zaangażowany w działalność opozycyjną przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi...

Przeczytaj więcej

Agnieszka Lichnerowicz

Igrzyska Wolności 2015

Polska dziennikarka. Absolwentka stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej. Szefowa redakcji zagranicznej Radia TOK FM i prowadząca program Światopodgląd

Przeczytaj więcej

Jakub Żulczyk

Igrzyska Wolności 2015

Polski prozaik, scenarzysta i dziennikarz piszący między innymi dla „Playboya”, „Elle”, „Wprost” i „Tygodnika Powszechnego”. Zadebiutował w 2006 roku powieścią „Zrób mi jakąś krzywdę”...

Przeczytaj więcej

Teele Pehk

Igrzyska Wolności 2015

Urbanistka w Estonian Urban Lab (Linnalabor), centrum myśli urbanistycznej utworzonego w 2006 roku. Przez pięc lat Teele prowadziła pracę Estonian Urban Lab, gdzie koordynowała kilka projektów mających na celu wzrost zaangażowania obywateli poprzez edukację...

Przeczytaj więcej

Peter Pomerantsev

Igrzyska Wolności 2015

Brytyjski pisarz rosyjskiego pochodzenia, dokumentalista, reżyser i producent filmowy. Urodził się w ZSRR, we wczesnym dzieciństwie wraz z rodzicami wyemigrował do Wielkiej Brytanii...

Przeczytaj więcej

Iwan Krastew

Igrzyska Wolności 2015

Bułgarski politolog, filozof polityki, analityk, publicysta, szef Centrum Strategii Liberalnych w Sofii. Współzałożyciel think tanku o nazwie Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ang. European Council on Foreign Relations)...

Przeczytaj więcej

Sylvie Kauffmann

Igrzyska Wolności 2015

Dyrektor wydawnicza i felietonistka francuskiego dziennika „Le Monde”. Redaktor naczelna gazety w latach 2010-2011. Pracę w „Le Monde” podjęła w 1987 r. jako korespondentka w Moskwie...

Przeczytaj więcej

Adam Bodnar

Igrzyska Wolności 2015

Polski prawnik, działacz społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich. W latach 2004-15 związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, najpierw jako współtwórca i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako szef działu prawnego i wiceprezes zarządu...

Przeczytaj więcej

Roman Skrypin

Igrzyska Wolności 2015

Ukraiński dziennikarz, media manager, prezenter telewizyjny, przewodniczący Niezależnego Ukraińskiego Związku Mediów (Ukrainian Independent Media Union), założyciel internetowej telewizji hromadska.tv...

Przeczytaj więcej

Inga Springe

Igrzyska Wolności 2015

Wielokrotnie nagradzana dziennikarka śledcza, prezenterka oraz jedna z dwojga założycieli Re:Baltica. Karierę zaczynała w 1998 roku w Telewizji Łotweskiej, później skupiła się na dziennikarstwie śledczym dla czołowego łotewskiego dziennika „Diena”...

Przeczytaj więcej

Philippe Legrain

Igrzyska Wolności 2015

Brytyjski ekonomista polityczny, autor licznych artykułów i publikacji o tematyce ekonomicznej i międzynarodowj. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ekonomii światowej i europejskiej – zajmuje się głównie tematyką globalizacji, migracji, rzeczywistości po kryzysie oraz euro...

Przeczytaj więcej

Adam Michnik

Igrzyska Wolności 2015

Polski publicysta, eseista, pisarz, historyk, działacz polityczny, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. W latach 1968–1989 należał do głównych organizatorów antykomunistycznej opozycji w PRL. Jego relegowanie z uczelni przyczyniło się do zaistnienia wydarzeń marcowych w 1968...

Przeczytaj więcej

Małgorzata Bonikowska

Igrzyska Wolności 2015

Współwydawca „Magazynu THINKTANK”. Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych...

Przeczytaj więcej

Yuri Dzhibladze

Igrzyska Wolności 2015

Prezes moskiewskiego Centrum na rzecz Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka (ang. Centre for the Development of Democracy and Human Rights) utworzonego w 1998 roku – rosyjskiej organizacji pozarządowej, prowadzącej szeroki zakres działań z zakresu praw człowieka i demokracji ...

Przeczytaj więcej

Osamu Okamura

Igrzyska Wolności 2015

Czesko-japoński architekt, dyrektor programowy festiwalu reSITE – międzynarodowej konferencji poruszającej tematykę miast przyjaznych mieszkańcom, koordynator redakcyjny i były redaktor naczelny magazynu architektonicznego „ERA21”...

Przeczytaj więcej

Witalij Portnikow

Igrzyska Wolności 2015

Ukraiński publicysta i dziennikarz, główny redaktor telewizji Tvi. Od 1990 roku współpracuje z Radiem Swoboda w Moskwie. W 1994 rozpoczął współpracę z ukraińskim tygodnikiem „Dzerkało Tyżnia”. Publikował w wielu międzynarodowych gazetach...

Przeczytaj więcej

Jacek Żakowski

Igrzyska Wolności 2015

Polski dziennikarz, publicysta, komentator "Polityki". Kierownik działu wyborczego „Gazety Wyborczej” w 1989, w latach 1991–1992 prezes Polskiej Agencji Informacyjnej, w latach 1993–2002 dziennikarz „Gazety Wyborczej”; pedagog...

Przeczytaj więcej

Jarosław Gugała

Igrzyska Wolności 2015

Polski dziennikarz związany m.in. z Telewizją Polską i Polsatem, muzyk i dyplomata, w latach 1999–2003 ambasador RP w Urugwaju. W 1990 rozpoczął pracę w nowo powstałych Wiadomościach w TVP1, początkowo jako reporter, następnie także wydawca i prezenter...

Przeczytaj więcej

Marcin Święcicki

Igrzyska Wolności 2015

Polski polityk i ekonomista, w latach 1989–1991 minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1994–1999 prezydent m.st. Warszawy, poseł na Sejm X, II, VII i VIII kadencji

Przeczytaj więcej

Partnerzy Główni

Partnerzy Wspierający

Partnerzy Merytoryczni

Patronat Medialny

Partnerzy Regionalni

Partnerzy Dialogu

Goszczą nas

Zapisz się na newsletter Igrzysk Wolności

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.