Regulamin uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2020

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2020.
 2. Organizatorem Igrzysk Wolności jest Fundacja Liberte!, ul. Zaolziańska 63, 93 – 539 Łódź, Polska, NIP: 7292626565, KRS: 0000284368.
 3. Główna lokalizacja Igrzysk Wolności 2020 to Expo-Łódź – al. Politechniki 4, 93-590 Łódź.

II. Zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2020 cz. I

1. Udział w Igrzyskach Wolności 2020 jest płatny, wymagana jest rejestracja:

1.1. Cena karnetu na całe wydarzenie to: – w terminie do 31 sierpnia 2020: 50 zł, – w terminie od 1 września do 30 października 2020: 60 zł, – w terminie od 1 listopada do 15 listopada 2020: 70 zł

1.2 Cena karnetu VIP to: 500 zł.

1.3 Karnety oraz bilety jednodniowe są bezzwrotne z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie II. 9 lub odwołania wydarzenia.

2. Bilety można kupić online poprzez stronę: www.igrzyskawolnosci.pl.

3. Organizator nie gwarantuje miejsc na wszystkich elementach programu, obowiązuje kolejność zajmowania miejsc.

4. Wstęp na niektóre elementy programu może być dostępny tylko na zaproszenia.

5. Możliwość zakupu karnetów w recepcji imprezy w dniach trwania wydarzenia, będzie zależna od liczby sprzedanych biletów online.

6. Organizator rezerwuje sobie pulę biletów bezpłatnych dla partnerów oraz wybranych grup.

7. W szczególności udział w Igrzyska Wolności 2020 jest bezpłatny dla uczniów liceów ogólnokształcących (do czasu wyczerpania przeznaczonej puli miejsc). Rejestracja dla uczniów liceów zostanie uruchomiona poprzez portal www.igrzyskawolnosci.pl, aby otrzymać kod uprawniający do wejście na teren Festiwalu niezbędne będzie wypełnienie arkusza rejestracyjnego i przesłanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej.

8. Możliwość bezpłatnego wejścia na wydarzenie dla licealistów bez wcześniejszej rejestracji, będzie zależna od liczby rejestracji online. Niezbędne będzie okazanie legitymacji szkolnej i wypełnienie karty rejestracyjnej w recepcji wydarzenia.

9. W przypadku w którym przepisy bezpieczeństwa związane z pandemią Covid-19 tuż przed wydarzeniem wymuszą znaczące ograniczenie liczy uczestników wydarzenia Organizator poinformuje o tym fakcie mailowo i zapewni zwrot środków dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu. W przypadku takich ograniczeń decydować będzie kolejność zakupu biletu.

III. Zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2020 cz. II

 1. Uczestnicy zobowiązani są do spokojnego i kulturalnego zachowania podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do niepodejmowania kroków i zachowania, które mogą przeszkodzić w prowadzeniu spotkań, dyskusji oraz koncertów. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z Igrzysk osób, których zachowanie według Organizatora uniemożliwia harmonijne prowadzenie wydarzenia i stanowi przeszkodę dla innych uczestników oraz bezpieczeństwa imprezy.
 2. Ewentualny dojazd i zakwaterowanie pozostają w gestii uczestników (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych indywidualnie z organizatorem).
 3. Uczestnicy wydarzenia udzielą zgody na wykorzystanie ich wizerunku, jako uczestników wydarzenia na fotografiach oraz filmach realizowanych w czasie Igrzysk dla potrzeb Organizatora oraz partnerów wydarzenia.
 4. Uczestnicy wydarzenia wraz z rejestracją i zakupem biletu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Fundację Liberte!, wysyłanie im informacji o wydarzeniu, jak również o innych projektach Fundacji Liberte!
 5. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych (z wyjątkiem zakupionego w wyznaczonych punktach w miejscu organizacji wydarzeń) oraz środków odurzających.
 6. Uczestnictwo przyznawane jest personalnie i nie można odstąpić miejsca na imprezie innej osobie bez zgody Organizatora.
 7. Organizator, podczas części spotkań zapewnia tłumaczenia symultaniczne. W ramach usługi wypożycza odbiorniki i słuchawki do tłumaczeń symultanicznych. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za odbiornik, który pobiera w stanie bardzo dobrym. W przypadku niezwrócenia odbiornika, Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za jego zgubienie, zgodnie z cennikiem odbiornik 1200 zł + słuchawki 50 zł. Rekompensata za zgubiony lub zniszczony odbiornik przyjmowana jest wyłącznie w formie finansowej. Dla odbiorników lub słuchawek zniszczonych lub uszkodzonych np. połamanych, stosowany jest cennik jak wyżej.

IV. Igrzyska Wolności w dobie pandemii.

 1. Igrzyska Wolności oraz zasady uczestnictwa w wydarzeniu będą aktualizowane na bieżąco zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury związanymi z przeciwdziałaniem Covid-19.
 2. Organizator zastrzega możliwość realizacji części wydarzenia w trybie online na życzenie prelegentów.
 3. Wydarzenie będzie transmitowane online. Szczegóły dotyczące transmisji będą opublikowane przed wydarzeniem.

V. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez specjalnych podczas Igrzysk, gdzie obowiązywać będą oddzielne zaproszenia.
 2. Program wydarzenia może ulec zmianie w trakcie przygotowań, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania części elementów programu.
 3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator zwróci wówczas równowartość opłaconych biletów wstępu.
 4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników.
 5. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje możliwości wstępu na wszystkie wydarzenia podczas Igrzysk z racji na wielkość poszczególnych pomieszczeń i lokali, w których odbywać się będą wydarzenia. W takim przypadku decydować będzie kolejność przychodzenia uczestników na miejsce, w którym odbędzie się dane wydarzenie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny, wpłacone środki za karnet zostaną wówczas zwrócone.

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Partnerzy innowacji

Partnerzy wspierający

Partnerzy merytoryczni

Partner technologiczny

Partner dialogu

Zapisz się na Newsletter

Wpisz poprawny adres email
Zaznacz zgodę