Prelegenci

knapik-prelegent-iw-2017

Działaczka na rzecz demokracji, jedna z twórców łódzkiego oddziału Komitetu Obrony Demokracji i członkini zarządu. Współorganizatorka wszystkich dużych łódzkich manifestacji opozycyjnych od zimy 2015 r., w tym Czarnego Marszu 2.10.2016. Z wykształcenia doktorka filologii słowiańskiej UŁ i tłumaczka z języków serbskiego i chorwackiego. W 2009 roku współpracowała przy filmie Jacka Talczewskiego „Rewolucjoniści" dla Biełsatu, "instruktażowym" dokumencie o pokojowych rewolucjach. W 2014 roku tłumaczyła spotkanie autorskie z chorwacką pisarką feministyczną Vedraną Rudan, co zaowocowało współpracą nad korektą jej książki "Oby cię matka urodziła". Inne wspierane przez nią inicjatywy to: Dziewuchy Dziewuchom, Świecka szkoła, Łódzka Masa Krytyczna, Pulse of Europe.

rabiej-prelegent-iw-2017

Współzałożyciel i członek zarządu partii Nowoczesna, koordynator konsultacji społecznych, wiceprzewodniczący Regionu Warszawa, kandydat na Prezydenta Warszawy.

granosik-prelegent-iw-2017

Specjalista z zakresu automatyki i robotyki, profesor Politechniki Łódzkiej, zastępca dyrektora w Instytucie Automatyki. Naukowiec i konstruktor, twórca Laboratorium „Robotyka dla Człowieka” – przestrzeni dla interdyscyplinarnych projektów technicznych. Członek komitetów programowych Krajowej Konferencji Robotyki oraz Robotics in Education. Twórca i opiekun Studenckiego Koła naukowego Robotyki SKaNeR. Przewodniczący Rady Fundacji Fablab Łódź.

ercolessi

Prezes Europejskiej Federacji Humanistycznej z siedzibą w Brukseli, zrzeszającej organizacje humanistyczne i laickie z całej Europy, do której głównych celów należy koordynowanie i integrowanie ruchu humanistycznego w Europie, a także reprezentowanie go przed instytucjami europejskimi, w szczególności przed Radą Europy, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, UNESCO i in. W 2013 roku Ercolessi brał udział w tworzeniu LibMov – stowarzyszenia, którego celem jest pomoc w zjednoczeniu włoskich liberałów związanych z partią ALDE; został również członkiem Komitetu Wykonawczego stowarzyszenia. Włoski dziennikarz, autor, były polityk, członek Zarządu Europejskiego Forum Liberalnego oraz Europejskiej Federacji Humanistycznej, współzałożyciel stowarzyszenia LibMov. Autor wielu publikacji, m.in. książki “Europa zmierza ku samobójstwu? Bez unii federacyjnej los Europejczyków jest nieunikniony” (2009).

lewandowski-prelegent-iw-2017

Ekonomista zajmujący się rynkiem pracy. Jest Prezesem Zarządu Instytutu Badań Strukturalnych i członkiem sieci IZA Research Fellows. W latach 2005-2010 był pracownikiem Katedry Ekonomii I Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy badawczej zajmuje się ekonomią rynku pracy (w szczególności płacą minimalną, umowami czasowymi i segmentacją rynku pracy oraz wpływem technologii na zatrudnienie), emeryturami i zabezpieczeniem społecznym, analizą gospodarek krajów transformacji, oraz efektami polityki klimatycznej i energetycznej dla rynku pracy i ubóstwa.

federici-prelegent-iw-2017

Od 2001 roku pracuje w zawodzie tłumacza, jednocześnie rozwijając karierę akademicką w tym obszarze. Uzyskał tytuł doktora w zakresie tłumaczeń na Uniwersytecie w Leeds. Docent przekładoznawstwa w Centre for Translation Studies, University College London, gdzie w latach 2016-2017 prowadził studium magisterskie w zakresie tłumaczeń specjalistycznych oraz nauczał teorii przekładu oraz praktycznych i zawodowych aspektów tłumaczeń technicznych i przekładu audiowizualnego. Jest także założycielem i byłym dyrektorem europejskich studiów magisterskich w zakresie przekładu na Durham University (2008-2014), gdzie założył również oraz kierował Centrum Mediacji Międzykulturowej. Był także członkiem zarządu European Master's in Translation Network (2011-2014), inicjatywy wspieranej przez Directorate General for Translation Komisji Europejskiej. Jest autorem wielu artykułów naukowych w dziedzinie oraz redaktorem i autorem publikacji "Translation as Stylistic Evolution" (2009), "Mediating Emergencies and Conflicts" (2016), "Translating Dialects and Languages of Minorities" (2011), oraz jednym z redaktorów "Translators, Interpreters and Cultural Mediators" (2014). Jego zainteresowania akademickie obejmują rolę tłumaczy i tłumaczy ustnych jako mediatorów międzykulturowych oraz recepcję tłumaczeń. Jest zaangażowany w serię projektów poświęconych roli tłumaczy pracujących w sytuacjach kryzysowych; jest członkiem projektu INTERACT (International Network on Crisis Translation) współfinansowanego przez UE.

dobrzynska-schimmer-prelegent-iw-2017

Project manager New Europe 100 – networku skupiającego innowatorów z Europy Środkowo-Wschodniej wspieranego przez Google, International Visegrad Fund i Financial Times. Jej kariera zawodowa koncentruje się na dwóch obszarach: zarządzaniu i komunikacji. Wcześniej pracowała w mediach, była anchorem Teleexpressu, TVP Info, Panoramy. Jako szef Redakcji Zagranicznej nadzorowała pracę blisko 40 osobowego zespołu dziennikarzy i korespondentów zagranicznych Telewizji Polskiej. Szkoli studentów, menedżerów oraz pracowników PR.

wojciechowski-prelegent-iw-2017

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Współzałożyciel i opiekun pierwszej w Polsce specjalności poświęconej grom komputerowym na kierunku Informatyka w Politechnice Łódzkiej. Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego programu sektorowego GameInn, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pełnomocnik Dziekana w klastrze ICT Polska Centralna i JM Rektora Politechniki Łódzkiej w klastrze GameDev. Organizator konferencji Conference on Game Innovations i ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych.

przybylski-prelegent-iw-2017

Ekspert w zakresie polityki europejskiej. Z wykształcenia socjolog polityki, historyk idei i myśli politycznej, absolwent MISH UW, redaktor międzynarodowego magazynu Visegrad Insight. Komentator i publicysta (TVP Info, Polsat News, Trójka Polskie Radio, Radio TOK FM, Radio PiN, Gazeta Wyborcza, Polska Times).

salvatori-prelegent-iw-2017

Ekonomista OECD ds. pracy, gdzie pracuje w ramach projektu poświęconego przyszłości pracy. W swoich badaniach zajmuje się wpływem technologii na jakość i liczbę miejsc pracy. Uzyskał tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Warwick. Zanim dołączył do OECD przez siedem lat był także pracownikiem naukowym Instytutu Badań Społecznych i Ekonomicznych (ISER) na Uniwersytecie Essex.

dukaj

Polski pisarz, wielokrotnie nagradzany autor fantastyki, z wykształcenia filozof. Zajmuje się pisaniem głównie literatury science fiction, choć niektóre z jego utworów zaliczyć można również do fantasy. W 1999 roku otrzymał Srebrny Glob za opowiadanie „Serce Mroku”. Był sześciokrotnie honorowany nagrodą im. Janusza A. Zajdla oraz jedenastokrotnie do niej nominowany. Został laureatem „Zajdla” za rok 2000 za opowiadanie „Katedra”, za rok 2001 za powieść „Czarne oceany”, za rok 2003 za powieść „Inne pieśni”, za rok 2004 za powieść „Perfekcyjna niedoskonałość”, za rok 2007 za powieść „Lód” oraz za rok 2010 za powieść „Król Bólu”. W lipcu 2008 r. Jacek Dukaj otrzymał nagrodę Sfinks w kategorii „Twórca Roku”. Trzykrotnie otrzymał nominację do Paszportu Polityki. W 2008 r. otrzymał Nagrodę Kościelskich za „Lód”. W 2009 r. Jacek Dukaj został polskim laureatem Europejskiej Nagrody Literackiej również za powieść „Lód”. W lutym 2011 r. uhonorowany został Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca za tom opowiadań „Król Bólu”. Film animowany Tomasza Bagińskiego „Katedra”, na podstawie opowiadania Dukaja, został w 2003 roku nominowany do Oscara.

pelikant-prelegent-iw-2017

Profesor w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych, specjalista z zakresu baz danych, hurtowni i eksploracji danych oraz przetwarzania danych semistrukturalnych (Big Data). Od 2012 r. prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Autor 4 książek i ponad 100 publikacji. Członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji IEEE International Conference Beyond Databases, Architectures and Structures BDAS. Propagator nauk ścisłych wśród młodzieży.

kim-prelegent-iw-2017

Szefowa działu Społeczeństwo, „Newsweek Polska”. Pracowała też w tygodnikach „Wprost” i „Przekrój”, a wcześniej w „Dzienniku”. Zaczynała jednak od radia. Przez kilkanaście lat była związana z różnymi rozgłośniami: RMF FM, Trójką i Sekcją Polską BBC.

doering-igrzyska-2016

Przedstawiciel Fundacji im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności (FNF) na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie w Pradze. Do 2015 roku był dyrektorem Liberales Institut (Instytutu Wolności) – think tanku FNF-u w Berlinie. Studiował filozofię i historię na Uniwersytecie w Kolonii (w 1990 roku otrzymał tytuł doktora w zakresie filozofii politycznej) oraz na University College London. Jest autorem licznych publikacji na tematy wolnościowe z perspektywy filozoficznej oraz artykułów w niemieckich i międzynarodowych periodykach naukowych oraz dziennikach w zakresie ekonomii, polityki i historii. Od 1996 roku jest członkiem Mont Pelerin Society.

biedron-prelegent-iw-2017

Prezydent Miasta Słupska. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. Od 2009 r. był prezesem Instytutu Podkarpackiego zajmującego się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 9 października 2011 roku został wybrany na posła ziemi gdyńsko-słupskiej z listy Ruchu Palikota otrzymując prawie 17 tys. głosów. Były członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Główny sprawozdawca ds LGBT. W latach 2008 – 2016 był członkiem Rady Doradczej Praw Człowieka przy Open Society Foundation. W trakcie kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Od 2015 jest członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Od 2016 roku jest również członkiem grupy doradczej dotyczącej równouprawnienia płci, przymusowych wysiedleń i ochrony powołanej przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.

lubnauer

Przewodnicząca klubu poselskiego partii Nowoczesna, posłanka RP na Sejm VII kadencji. Była radna Łodzi. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego. Regularnie publikuje dla magazynu „Liberte!”, a od 2010 roku prowadzi też własnego bloga, który od 2014 znajduje się w domenie należącej do Liberte. Uczestniczyła w inicjatywie Świecka szkoła, której celem było promowanie projektu ustawy obywatelskiej przeciwnej finansowaniu lekcji religii z państwowego budżetu. Poza tym należy także do Instytutu Tolerancji, który zajął się organizacją projektu LUTA na rzecz uchodźców.

liskiewicz-prelegent-iw-2017

Naukowiec, przedsiębiorca, popularyzator nauki. Pracuje na Politechnice Łódzkiej, projektując zabezpieczenia dla sprężarek promieniowych. Członek American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Stowarzyszenia Top 500 Innovators, Innovation Forum, Strathclyde Almuni Society. Pracował w Leeds University, Oxford University, Cambridge University, University of Strathclyde, General Electric. Współzałożyciel AMBER EDITING - firmy zapewniającej rozwiązania dla naukowców piszących publikacje naukowe. Aktywnie działa na rzecz rozwoju lokalnego ekosystemu innowacji. Założył międzynarodowe czasopismo dla naukowców, inwestorów i przedsiębiorców „Innovation & Impact".

cellary-prelegent-iw-2017

Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kieruje zespołem prowadzącym badania naukowe finansowane z Programów Ramowych Unii Europejskiej, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przemysł polski, francuski i amerykański. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym 10 książek. Organizuje konferencje międzynarodowe, uczestniczy w pracach komitetów programowych konferencji międzynarodowych, prowadzi tutoriale, bierze udział w debatach i dyskusjach panelowych, wygłasza zaproszone wykłady. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, rad naukowych, komitetów, rad programowych międzynarodowych czasopism naukowych. Od 2003 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2004 roku ekspertem Komisji Europejskiej. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Łączności, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komitetu Badań Naukowych, komisji Sejmu i Senatu RP.

kula-prelegent-iw-2017

Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Materiałoznawczych (FEMS) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Metaloznawczego (ASM). Od roku 1997 profesor Piotr Kula jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. W tym czasie stworzył silny zespół naukowy szeroko rozpoznawalny w kraju i zagranicą jako „Łódzka Szkoła Inżynierii Materiałowej”. Głównymi osiągnięciami profesora są nierównowagowe modele procesów nawęglania oraz azotowania próżniowego wyrobów stalowych wraz z narzędziami sztucznej inteligencji wspomagającej te procesy, a także oryginalna, przemysłowa technologia wytwarzania wielkopowierzchniowych płatów grafenu metalurgicznego o wysokiej wytrzymałości (HSMG®).

iszkowski-igrzyska-2016

Socjolog polityki, członek zespołu redakcyjnego „Liberte!”. Autor książki „Po co nam Europa?” (2009), w latach 2012-2014 szef Planu Zmian - think-tanku Twojego Ruchu.

tatala-igrzyska-2016

Ekonomista, analityk, komentator wydarzeń polityczno-gospodarczych, prawnik-amator. Od 2010 r. współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie od jesieni 2013 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Założyciel „Legalnie nad Wisłą”. Studiował ekonomię i ekonomiczną analizę prawa w Szkole Głównej Handlowej oraz ekonomię i nauki polityczne na Uniwersytecie w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Były prezes Polish Society of University of Bristol i były członek Zarządu SKN Ekonomicznej Analizy Prawa. Laureat Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. W 2013 r. ukończył CPPR-ACE Winter School in Public Policy Research Methods w Kochi, w Indiach. Uczestnik programu Atlas Leadership Academy i absolwent programu Think Tank MBA organizowanego przez amerykańską Atlas Network.

jazdzewski

Polski politolog, publicysta, redaktor naczelny „Liberté!”.  Ekspert ds. polityki międzynarodowej, Członek Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei. Członek Towarzystwa Dziennikarskiego. Współautor książek: „Liberal reflections on life chances and social mobility in Europe” oraz „Democracy in Europe Of the People, by the People, for the People?”. Jest zaangażowanym społecznikiem, m.in. wiceprezesem Fundacji Industrial wiceprzewodniczącym Forum Liberalnego, sekretarzem Towarzystwa Integracji Transportu, członkiem rady Think–Tanku, członkiem European Convention on Liberal Democracy, wspólnie z m.in. Robertem Kaganem, indywidualnym członkiem LYMEC–European Liberal Youth. Uznany przez Fundację „Teraz Polska” za jednego z 25 liderów na kolejnych 25 lat.

muller-prelegent-iw-2017

Doktorantka w Zakładzie Psychologii, Uniwersytet Cambridge. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z osobowością, dobrostanem, zdrowiem i wzorami codziennych zachowań. W swoich badaniach nad uczuciami i zachowaniami występującymi w kontekstach naturalnych i spontanicznych wykorzystuje najnowsze technologie (m.in. sensoryczność smartfonów).

vaissie-prelegent-iw-2017

Profesor w dziedzinie badań nad Rosją i sowietyzmem. Jej główny obszar zainteresowań akademickich uwzględnia: rosyjskie strategie wpływu we Francji i Europie obecnie i w sowieckiej przeszłości, związki pomiędzy sztuką, polityką i społeczeństwem w Rosji po roku 1940, opozycja w Rosji od 1917 roku, problemy związane z historią i pamięcią w byłych krajach Związku Radzieckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

machacek

Czeski dziennikarz i muzyk, obecnie pełniący funkcję komentatora i analityka dziennika „Lidove noviny”. Wcześniej pracował dla pisma „Hospodarskie noviny” oraz tygodnika „Respekt”, który współfinansował po aksamitnej rewolucji (1989) jako pierwszy czeski niezależny środek przekazu. Jego zainteresowania obejmują przede wszystkim politykę gospodarczą – kryzys strefy euro oraz integrację europejską. Autor internetowego bloga „Monitor”, analityk czeskiej publicznej stacji radiowej oraz telewizyjnej. Wykłada dziennikarstwo na praskim New York University. W czasach komunistycznych był członkiem czechosłowackiej opozycji oraz sygnatariuszem Karty 77 – czechosłowackiej inicjatywy niezależnej, łączącej środowiska chrześcijańskie, liberalne i rewizjonistyczne, działającej na rzecz przestrzegania praw człowieka w latach 1977–1992. Był aktywnie zaangażowany w podziemny ruch wydawniczy oraz muzyczny. Członek zarządu Institute for Politics and Society, były członek zarządu Biblioteki Vaclava Havla. Wielokrotnie nagradzany tytułem najlepszego czeskiego dziennikarza (mi.n. prestiżowa Nagroda Ferdinanda Peroutki, 2010).

swietlicki-prelegent-iw-2017

Poeta, prozaik, autor powieści kryminalnych, wokalista zespołów Świetliki i Czarne Ciasteczka. Debiutował książką „Zimne kraje”, wydaną w 1992 przez fundację „brulionu”, choć jeszcze przed debiutem został dostrzeżony przez krytyków i uznany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. pokolenia „brulionu”. Był laureatem wielu nagród literackich, między innymi promocyjnej nagrody im. Georga Trakla, nagrody Kościelskich, Grand Prix w konkursie czasopisma „brulion”, nagrody im. ks. Jana Twardowskiego, Paszportu Polityki (przyjęcia którego odmówił). Czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike: w 1999 za tom „Pieśni profana, w 2002 finał nagrody za tom „Czynny do odwołania, w 2007 finał nagrody za tom „Muzyka środka, w 2014 finał nagrody za tom „Jeden (odmówił uczestnictwa w konkursie).  W 2009 otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia, w kategorii proza, za kryminał „Jedenaście. Podczas odbierania lauru powiedział: „Chciałem pogratulować Kapitule. I mojemu wydawnictwu, że sobie takiego fajnego autora znalazło.

broniatowski-prelegent-iw-2017

Szef Biura POLITICO w Warszawie. Były redaktor naczelny polskiej edycji miesięcznika „Forbes” (wydawanej przez Grupę Onet-RASP). Wcześniej był m.in. dyrektorem oddziału Reutersa kolejno w Warszawie i Moskwie, wiceprezesem agencji Interfax (odpowiadał za anglojęzyczne serwisy biznesowe) oraz członkiem zarządu ITI. Pracował również jako reporter w agencjach Associated Press i Reuters.

wohlgemuth-prelegent-iw-2017

Profesor Michael Wohlgemuth jest ekonomistą, a od sierpnia 2012 roku także dyrektorem Open Europe Berlin. Od 2011 roku jest również profesorem Zarządzania Międzynarodowego w katedrze Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech; od 2002, zarządzającym współpracownikiem naukowych w Instytucie Waltera Euckena we Freiburgu oraz referentem w grupie roboczej zajmującej się zarządzaniem europejskim w ramach brykselskiej European Ideas Network (EIN); od 2009, współpracownikiem naukowym w Centrum Studiów Europejskich w Brukseli oraz w Ratio Institute w Sztokholmie; od 2008, wykładowcą wizytującym na Baltic International Academy w Rydze; od 2007 roku jest także członkiem Council on Economic Policy w Konrad-Adenauer-Stiftung w Berlinie. Jego głównymi obszarami zainteresowań są: nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomiczne teorie polityczne (teoria wyboru publicznego), teorie systemów gospodarczych, ekonomia ewolucyjna, filozofia społeczna i prawa oraz historia idei.

hammer-prelegent-iw-2017

Profesor nadzwyczajny i dyrektor Zakładu Mediów i Komunikacji na Uniwersytecie Loranda Eötvösa w Budapeszcie. Zajmuje się tematyką mediów publicznych i zagadnieniem reprezentacji mediów oraz socjologią kulturową. Część swojej kariery naukowej spędził w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jego prace były publikowane w pięciu językach. Bierze także aktywny udział w inicjatywach projektów medialnych.

afanasyeva-prelegent-iw-2017

W marcu 2016. roku została mianowana dyrektor wykonawczą Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA). Uzyskała doktorat w zakresie finansów na ukraińskiej akademii bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Studiowała także na Uniwersytecie Nauk Stosowanych niemieckiego Banku Federalnego oraz na Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława A. Pagi w Polsce. Wieloletnia wykładowczyni na ukraińskiej akademii bankowości Narodowego Banku Ukrainy, londyńskim University of Greenwich oraz Jean Monnet Program w ramach Erasmus +. Ma doświadczenie w zarządzaniu korporacjami i w obszarze współpracy międzynarodowej.

kurski-prelegent-iw-2017

Dziennikarz i publicysta. Pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Od października 1989 do lipca 1990 zajmował stanowisko rzecznika prasowego Lecha Wałęsy. W 1991 opublikował krytyczną wobec Lecha Wałęsy książkę pod tytułem „Wódz”. Jej poszerzony przekład, zatytułowany „Lech Wałęsa. Democrat or dictator?”, został wydany w 1992 w Stanach Zjednoczonych. W 1992 dołączył do zespołu redakcyjnego „Gazety Wyborczej”. Został publicystą działu opinii i wydania weekendowego. W styczniu 2007 objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, a w czerwcu tego samego roku powołano go na pierwszego zastępcę. Wydarzenie: Cyfrowa propaganda jako wyzwanie dla świata mediów

ficiak-prelegent-iw-2017

Medioznawca. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi, takimi jak „Młodzi i media” , „Tajni kulturalni” czy „Obiegi kultury”. Autor książek: „Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej” (2006), „Media, wersja beta” (2014) oraz wspólnie z Alkiem Tarkowskim „Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty” (2015). Zastępca Redaktora Naczelnego kwartalnika “Kultura Popularna”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej. Wydarzenie: Jak gry komputerowe zmieniają zachowania kulturowe?

szymielewicz

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem. Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Członkini rady Tactical Technology Collective i Amnesty International (Polska). Członkini Rady do Spraw Cyfryzacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. Publikowała m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej. Wydarzenie: Algorytmiczna Fabryka Facebooka

boni-prelegent-iw-2017

Europoseł (Grupa Europejskiej Partii Ludowej). Polityk i kulturoznawca. Działacz podziemia "Solidarności" w latach 1981-1989. W 1990 i od 1992 do 1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. W 1991 minister pracy i polityki socjalnej, od 2008 do 2009 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2011-2013 pełnił funkcję pierwszego w Europie  Środkowo-Wschodniej ministra administracji i cyfryzacji. W 2016 wszedł w skład rady Instytutu Obywatelskiego.

orlinski-prelegent-iw-2017

Dziennikarz, publicysta i pisarz, autor książek podróżniczych, fantastycznych i publicystycznych. Od 1997 pracuje w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pisze głównie na tematy związane z kulturą masową i internetem. Znawca twórczości Stanisława Lema. Jest autorem książki „Co to są sepulki? Wszystko o Lemie” (2007), czyli encyklopedycznego przewodnika po twórczości Lema, a także biografii Lema zatytułowanej „Lem. Życie nie z tej ziemi” (2017) i scenariusza do poświęconego Lemowi filmu dokumentalnego Borysa Lankosza „Autor Solaris”Nagrodzony Śląkfą (nagrodą Śląskiego Klubu Fantastyki) w kategorii Wydawca Roku za rok 2008, za wydanie z jego inicjatywy kolekcji dzieł Stanisława Lema przez wydawnictwo Agora. Wydarzenie: Czy Lem był liberałem? Spotkanie autorskie na kanwie książki „Lem. Życie nie z tej ziemi”

peszek-prelegent-iw-2017

Zadebiutowała w 1993 roku jako aktorka filmowa i teatralna. Występowała m.in. na scenie Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatru Studio i Teatru Narodowego w Warszawie. Ma na swoim koncie szereg kreacji filmowych, telewizyjnych i teatralnych, a także liczne role w spektaklach Teatru Telewizji.W 2005 roku rozpoczęła karierę muzyczną, tworząc widowisko muzyczne i płytę Miasto mania. Trzy lata później nagrała album Maria Awaria. Obie płyty zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez krytyków i publiczność, czyniąc z Peszek jedną z najpopularniejszych artystek polskiej sceny alternatywnej. W 2012 roku wydała trzeci album studyjny pt. Jezus Maria Peszek, który był kolejnym sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym. Jej twórczość muzyczna charakteryzuje się kontrowersyjnymi tekstami i występami Maria Peszek pojawi się na Igrzyskach Wolności 2017 w charakterze prelegentki.   Sorry Polsko: Jacek Żakowski z Marią Peszek o Polsce i nowej płycie (Polityka, 2012)  

Zaraza puchnie i wybuchnie: Rozmowa z Marią Peszek o strachu i artystycznej reakcji na ten strach, w przeddzień premiery płyty „Karabin” (Polityka, 2016)

zukauskas-prelegent-iw-2017

Wiceprezes Lithuanian Free Market Institute. Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego w zakresie ekonomii, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na ISM Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomii oraz francuskim Uniwersytecie w Angers. W swojej pracy zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

silenas-prelegent-iw-2017

Prezes Lithuanian Free Market Institute, aktywista. W LFMI zajmuje się zagadnieniami związanymi z energią, transportem i konkurencją. Uczestniczył w pracach grup zajmujących się legislacją w zakresie energii, współpracował przy litewskich komisjach rządowych komisjach "Sunset" (reforma i zamykanie agencji rządowych) oraz "Sunrise" (ograniczanie biurokracji, poprawianie warunków działalności biznesowej). W przeszłości był także jako nauczyciel ekonomii oraz doradca prezesa zarządu w firmie energetycznej.

bendyk-prelegent-iw-2017

Polski publicysta i pisarz, dziennikarz „Polityki”. W tygodniku zajmuje się głównie tematyką cywilizacyjną oraz wpływem rozwoju nauki i techniki na kulturę, życie społeczne, polityczne i gospodarcze. Prowadzi zajęcia ze studentami – wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Collegium Civitas i Centrum Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Opublikował książki „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” i „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci”. Prowadzi bloga „Antymatrix” pod adresem: bendyk.blog.polityka.pl.

zdanowska

Zanim objęła urząd prezydenta Łodzi przez sześć lat była dyrektorem biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2006 uzyskała mandat radnej Rady Miejskiej w Łodzi, w styczniu 2007 zrezygnowała z zasiadania w niej w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy prezydenta miasta ds. związanych z edukacją, sportem, a także funduszami unijnymi. W 2007 została wybrana do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego. W wyborach samorządowych w 2010 została zgłoszona jako kandydatka na prezydenta Łodzi z ramienia Platformy Obywatelskiej. 5 grudnia tego samego roku zwyciężyła w drugiej turze wyborów z Dariuszem Jońskim, 13 grudnia została zaprzysiężona na stanowisko prezydenta miasta. W 2014 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, wygrywając w pierwszej turze głosowania.

asenius-prelegent-iw-2017

W marcu 1993 r. zaczęła pracę w administracji rządowej w Sztokholmie - najpierw jako zastępczyni rzecznika prasowego Ministra Finansów, a następnie jako doradca polityczny Ministra ds. Kultury i Imigracji. Między majem 1995 a styczniem 2002 pełniła funkcję sekretarza Grupy Partii Europejskich Liberałów, Demokratów i Reformatorów (ELDR Group) w Parlamencie Europejskim, by później zostać doradcą politycznym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pata Coxa, które to stanowisko pełniła do lipca 2004 roku. Była członkinią gabinetu Olliego Rehna (sierpień 2004-czerwiec 2007) oraz zastępczynią gabinetu Rehna jako komisarza w Komisji Europejskiej w Brukseli. Następnie objęła stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w Sztokholmie, a od 2010 roku jest szefową gabinetu komisarz UE ds. handlu, Cecilii Malmström.  

balcerowicz-prelegent-iw-2017

Ekonomista, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH w Warszawie. Były prezes Narodowego Banku Polskiego. Wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej. Doktor honoris causa kilkunastu uczelni krajowych i zagranicznych; wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego.

jebari-prelegent-iw-2017

Badacz w Instytucie Studiów nad Przyszłością w Sztokholmie. Zajmuje się filozofią moralności, zagadnieniami dot. etyki w technologii i filozofią polityczną.

dehnel-prelegent-iw-2017

Poeta, prozaik. Tłumacz z angielskiego (Philip Larkin, George Szirtes, W.H. Auden) i rosyjskiego (Osip Mandelsztam), przekładał także pieśni do muzyki Astora Piazzoli. Redaktor anglojęzycznej antologii "Six Polish Poets" wydanej przez Arc Publications w Londynie w roku 2008. Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich w 2005 roku oraz Paszportu Polityki za rok 2006. Jego debiutancki tom wierszy "Żywoty równoległe" ukazał się z pochwalnym tekstem autorstwa Czesława Miłosza umieszczonym na okładce.

toth-prelegent-iw-2017

Strateg polityczny, dyrektor węgierskiego liberalnego think tanku Reublikon Institute, członek zarządu Europejskiego Forum Liberalnego (ELF).

gloor-prelegent-iw-2017

Badacz w Center for Collective Intelligence na Sloan School of Management przy Massachusetts Institute of Technology, gdzie prowadzi projekt z zakresu Collaborative Innovation Networks (COIN), założyciel i dyrektor kreatywny w firmie galaxyadvisors, zajmującej się softwarem. Pełni także funkcję profesora honorowego na University of Cologne, Jilin University w Chinach, wizytującego profesora na P. Universidad Católica de Chile oraz wykładowcy na University of Applied Sciences Northwestern Switzerland (FHNW). Wcześniej był także partnerem w Deloitte Consulting, prowadząc działania w zakresie e-Businessu na Europę, partnerem w PricewaterhouseCoopers i liderem działu w inżynierii software'u w UBS.