Michał Boni

Igrzyska Wolności 2019

Polityk i kulturoznawca. Wieloletni wykładowca w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zaangażowany w działalność ruchu „Solidarności” od 1980 roku, od 1989 roku członek władz krajowych „Solidarności”, a w 1990 roku także Przewodniczący Regionu „Mazowsze” Zarządu.

W 1991 roku objął stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zaś w latach 1992-93 pełnił funkcję sekretarza stanu w tym ministerstwie, gdzie odpowiadał m.in. za politykę rynku pracy.

Poseł na Sejm pierwszej kadencji. Od 1995 roku dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. W latach 1996-97 był dyrektorem i członkiem Instytutu Spraw Publicznych. Od 1998 do 2001, główny doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do roku 2007, konsultant w Enterprise Investors w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, a od roku 1994 Członek Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty dla oceny Narodowego Programu Rozwoju i Programów Operacyjnych.

Kluczowy ekspert współpracujący w kształtowaniu Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowego Planu Działań na lata 2007-2013.

Do roku 2007 pełnił funkcję doradcy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Od stycznia 2008 roku, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest jednym z autorów „Solidarność pokoleń 50+” w całej, który został zaprojektowany, aby pomóc ludziom ponad 50 w powrocie na rynek pracy.

W 2009 roku został powołany na urząd Ministra – członka Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od 2008 roku był Szefem Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem zespół przeprowadził ocenę społeczno-gospodarczą kraju i uczestniczył w rozwoju strategicznych planów rządu. Wśród niektórych z najważniejszych dokumentów są: „Raport z polskiego kapitału intelektualnego”, „Powrót. Nawigacja dla powracających.”, „Wyzwania Polska 2030. Rozwój” oraz „Młodzież 2011”.

18 listopada 2011 roku został zaprzysiężony na Ministra Cyfryzacji i Administracji.

Od 25 kwietnia 2014 był posłem do Parlamentu Europejskiego. W wyborach do europarlamentu z 26 maja 2019 roku nie uzyskał ponownego mandatu.

Ulrike Guerot

Igrzyska Wolności 2019

Niemiecka myślicielka polityczna, założycielka i dyrektorka European Democracy Lab (EDL).

W kwietniu 2016 roku  objęła funkcję profesora na Danube University Krems, gdzie kieruje Katedrą Polityki Europejskiej i Badań nad Demokracją.

Oprócz wykładania na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, pracowała także w kilku europejskich instytutach badawczych i ośrodkach analitycznych.

W 2014 roku jej pierwsza książka „Dlaczego Europa musi stać się republiką” (w Polsce wydana w 2017 nakładem wydawnictwa Książka i Prasa) trafiła na listy bestsellerów w Niemczech i za granicą. Jej dzieła są publikowane i tłumaczone w całej Europie.

Obecnie jest jedną z najbardziej pożądanych mówczyń publicznych i analityków ds. europejskich.

Katalin Cseh

Igrzyska Wolności 2019

Węgierska polityk i lekarka, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Pracowała m.in. w szpitalach w Barcelonie i Rio de Janeiro, a także jako nauczycielka akademicka.

Działała w organizacji młodych liberałów LiFE.

W 2015 roku należała do założycieli organizacji Momentum, przekształconej później w partię pod nazwą Ruch Momentum. Została jej rzecznikiem do spraw międzynarodowych i przewodniczącą grupy roboczej do spraw zdrowia. Była członkinią kolegialnego prezydium partii, z którego odeszła w roku 2018 po wyborczej porażce tego ugrupowania.

W 2019 roku została członkinią „Team Europe”, liczącej siedem osób grupy liderów Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) w wyborach europejskich, w których również uzyskała mandat eurodeputowanej IX kadencji.

Zdjęcie: Lcanohdp // CC 4.0

Tadeusz Gadacz

Igrzyska Wolności 2019

Filozof i religioznawca, były pijar, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracownik Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Był bliskim współpracownikiem ks. prof. Józefa Tischnera.

Członek Collegium Invisibile. Jest członkiem rady redakcyjnej „Etyki”.

W latach 1991-1995 był dziekanem Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej, w latach 1996-1999 kierownikiem Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 roku pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie od 1998 roku pełni funkcję kierownika Katedry Filozofii w Collegium Civitas. W latach 2003-2007 był przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

W 1998 roku został laureatem subwencji profesorskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2002 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Warszawy dla najlepszego nauczyciela akademickiego, a w 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury, Biblioteki Narodowej i „Nowych Książek” dla najlepszego autora roku 2003 za redakcję naukową dziesięciotomowej encyklopedii Religia. W 2008 roku dostał nagrodę dla najlepszego wykładowcy w historii Collegium Civitas.

Jest autorem ponad 130 polskich i zagranicznych publikacji naukowych. Jest redaktorem Encyklopedii Religii Wydawnictwa Naukowego PWN.

Zdjęcie: Agencja Gazeta

Bernard Guetta

Igrzyska Wolności 2019

Francuski dziennikarz i publicysta, specjalista w zakresie geopolityki, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Od 1978 do 1990 był zatrudniony w redakcji dziennika „Le Monde”. Od 1979 pełnił funkcję korespondenta na Europę Środkową i Wschodnią. Relacjonował m.in. wydarzenia w Polsce, w tym strajki w sierpniu 1980, I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” i wprowadzenie stanu wojennego.

W 1981 został wyróżniony prestiżową nagrodą dziennikarską Prix Albert-Londres.

Od 1983 pracował jako korespondent w Waszyngtonie, a od 1988 w Moskwie.

Po odejściu z „Le Monde” kierował redakcjami magazynu „L’Expansion” (1991–1993) i tygodnika „Le Nouvel Observateur” (1996–1999). Przez 27 lat był też felietonistą publicznej stacji radiowej France Inter, kończąc w niej pracę w 2018.

W wyborach w 2019 z listy zorganizowanej wokół prezydenckiego ugrupowania LREM uzyskał mandat posła do Europarlamentu IX kadencji.

Zdjęcie: David.Monniaux // CC 3.0

Krzysztof Warlikowski

Igrzyska Wolności 2019

Reżyser teatralny i operowy, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie.

Studiował historię, filozofię i filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, historię teatru greckiego w École Pratique Des Hautes Études na Sorbonie. Dyplom reżyserski zdobył na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, gdzie studiował w latach 1989-1993.

W 1991 asystował Krystianowi Lupie przy realizacji spektaklu Malte albo Tryptyk marnotrawnego syna na podstawie utworów Rainera Marii Rilkego w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. W latach 1992-1993 był asystentem Petera Brooka przy spektaklu Peleas – Impresje (Impressions de Pélleas) według opery Peleas i Melisanda Claude’a Debussy’egow paryskim Bouffes du Nord. Był również asystentem Ingmara Bergmana i Giorgio Strehlera.

Reżyseruje w kraju i za granicą; do tej pory zrealizował ponad trzydzieści spektakli, w tym 11 inscenizacji dramatów Williama Szekspira. Na początku 2007 Warlikowski przygotował inscenizację sztuki nagrodzonej Pulitzerem Anioły w Ameryce, autorstwa Tony’ego Kushnera.

W roku 2000 Warlikowski zadebiutował jako reżyser operowy, przygotowując w Teatrze Wielkim w Warszawie prapremierę opery Roxanny Panufnik The Music Programm. W tym samym roku wyreżyserował Don Carlosa Giuseppe Verdiego, a w kolejnych latach m.in. Ignoranta i szaleńca Pawła Mykietyna (2001), Ubu Rexa Krzysztofa Pendereckiego (2003) i Wozzecka Albana Berga (2006), którego libretto oparte jest na dramacie Georga Büchnera.

Jego ostatnimi realizacjami operowymi są Ifigenia w Taurydzie Glucka (2006) i Sprawa Makropulos Janáčka (2007) w Operze Paryskiej. W 2008 roku jako pierwszy polski reżyser powojenny zrealizował dzieło Wagnera na Zachodzie.

Jest laureatem International Opera Award.

Od 1999 jest związany z warszawskim Teatrem Rozmaitości (obecnie TR Warszawa).

W 2008 roku został dyrektorem artystycznym Nowego Teatru w Warszawie.

Zdjęcie: Daniel Kruczynski // CC 2.0

Ricardo Silvestre

Igrzyska Wolności 2019

Specjalista ds. międzynarodowych w portugalskim think tanku Liberal Social Movement.

Finalista kursu magisterskiego w zakresie dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Jego zainteresowania obejmują ochronę demokracji w erze digitalizacji, promocję liberalizmu społecznego jako alternatywy dla neoliberalizmu oraz interesy europejskie i północnoamerykańskie.

Prowadzi Liberal Europe Podcast – projekt realizowany z ramienia Europejskiego Forum Liberalnego (ELF), którego celem jest szerzenie liberalnych wartości i idei w Europie i na świecie. Podcast można znaleźć tutaj.

Uzyskał tytuł doktora w zakresie Exercise Physiology, jest profesorem na prywatnym uniwersytecie w Lizbonie i starszym specjalistą w portugalskim rządzie. Współpracuje także z Human Performance Lab.

Piotr Augustyniak

Igrzyska Wolności 2019

Doktor habilitowany filozofii, tłumacz, eseista, autor książek, artykułów i performansów teatralnych.

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach  2011-2012 stypendysta Republiki Austriackiej na Uniwersytecie Wiedeńskim.  Wydał m.in. „Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła” oraz „Homo polacus. Eseje o polskiej duszy”.

Członek redakcji „Przeglądu Politycznego” oraz zespołu redakcyjnego „Liberte!”. Publikował również w „Gazecie Wyborczej”, „Znaku”, „Respublice”, „Tygodniku Powszechnym”.

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z Bartoszem Szydłowski prowadzi cykl spotkań teatralno-filozoficznych „Sztuka myślenia”.

Jürgen Martens

Igrzyska Wolności 2019

Poseł niemieckiego Bundestagu i przewodniczący Europejskiego Forum Liberalnego (ELF), politycznej fundacji partii ALDE.

Po czterech latach pełnienia funkcji wiceprezesa został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Forum Liberalnego w 2016 roku.

Jest byłym ministrem stanu ds. sprawiedliwości i spraw europejskich Saksonii. Pełnił także funkcję członka Europejskiego Komitetu Regionów i był wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Europejskich niemieckiego Bundesratu.

Daniel Kaddik

Igrzyska Wolności 2019

Dyrektor wykonawczy Europejskiego Forum Liberalnego (ELF), politycznej fundacji Europejskiej Partii Liberalnej, ALDE. Przy współpracy z 40 organizacjami członkowskimi, ELF prowadzi działania w całej Europie, aby wprowadzić do ​​debaty politycznej nowe idee, zapewnić platformę do dyskusji i dać obywatelom szansę na podzielenie się opiniami.

W latach 2012-2019 był dyrektorem biura Europy Południowo-Wschodniej Fundacji Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności, organizacji non-profit, która promuje wartości liberalne, praworządność i wolność gospodarczą. Poprzez prowadzenie konsultacji politycznych i realizację programów edukacyjnych, Fundacja działa w ponad 60 krajach.

Pracował także dla Fundacji w Niemczech, Indiach i Rosji, aktywnie uczestniczy w promowaniu przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności osobistej i politycznej. Jego główne zainteresowania obejmują liberalne rozwiązania polityczne, ekonomię i nauki społeczne, a także przedsiębiorczość i partycypację obywatelską w procesie rządzenia.

Jest absolwentem Uniwersytetu w Erfurcie w zakresie Governmental Studies, Uniwersytetu w Hamburgu w ramach europeistyki oraz Uniwersytetu w Birmingham na kierunku studiów międzynarodowych.

Marek Belka

Igrzyska Wolności 2019

Ekonomista i polityk, europarlamentarzysta, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, urzędnik w międzynarodowych instytucjach finansowych.

Dwukrotnie wicepremier i minister finansów (w 1997 i w latach 2001–2002), od 2 maja 2004 do 31 października 2005 premier RP, od 11 czerwca 2010 prezes Narodowego Banku Polskiego.

W 2005 roku został mianowany na stanowisko sekretarza wykonawczego Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE); obowiązki na tym stanowisku objął z początkiem 2006.

Następnie, w styczniu 2009 roku, został dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W 2010 roku został uhonorowany Odznaką Honorową „Bene Merito”.

Gabriela Morawska-Stanecka

Igrzyska Wolności 2019

Adwokatka, działaczka społeczna, feministka, członkini Zespołu do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wiceprezeska partii Wiosna Roberta Biedronia do spraw prawno-legislacyjnych.

Absolwentka WPiAUJ. Od 26 lat prowadzi działalność prawniczą – obecnie jako właścicielka Kancelarii Prawa Medycznego. Od lat w działalności prawniczej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem spółek, prawem nieruchomości oraz prawem medycznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek Skarbu Państwa; w latach 1994-2006 brała udział w procesach restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, w tym górnictwa węgla kamiennego. W latach 2009-10 była członkiem Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego SA IV kadencji.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, pomagając im pro bono w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz świadcząc pomoc prawną.

Aktywna uczestniczka akcji Tydzień Konstytucyjny, organizowanej przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, czynna uczestniczka akcji łańcuch światła Śląsk, organizatorka Czarnego Piątku w Katowicach 23 marca 2018 r.

Krystian Lupa

Igrzyska Wolności 2019

Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych; scenograf, grafik, dramaturg, tłumacz oraz profesor sztuki teatralnej. Studiował grafikę na krakowskim ASP, reżyserię w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej i reżyserię dramatu w  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Wyreżyserował takie wybitne spektakle jak m.in.: Nadobnisie i koczkodany (1978), Pragmatyści (1981), Maciej Korbowa i Bellatrix (1986) w Jeleniej Górze oraz Miasto snu (1985), Marzyciele (1988), Bracia Karamazow (1990), Malte (1991), Kalkwerk (1992), Lunatycy. Esch czyli anarchia (1995) w Starym Teatrze w Krakowie. W TR Warszawa reżyser pracował nad premierą Stosunków Klary (2003) oraz Miasta snu (2012).

Krystian Lupa jest laureatem najważniejszych polskich nagród teatralnych, między innymi Nagrody im. Konrada Swinarskiego – przyznawanej przez redakcję „miesięcznika „Teatr” – (1988) za reżyserię przedstawienia „Marzyciele” Roberta Musila w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Nagrody im. Leona Schillera (1992) oraz licznych nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in. Grand Prix dla „Lunatyków” za najlepszy spektakl zagraniczny we Francji w sezonie 1998/99.

W 2000 został odznaczony austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I klasy za działalność na polu kultury, w tym samym roku otrzymał również Nagrodę Sekcji Krytyków Teatralnych PO ITI – Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego za popularyzację polskiego teatru na świecie. W 2005 został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2009 otrzymał prestiżową Europejską Nagrodę Teatralną. Był dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike: w 2002 za Labirynt i w 2004 za Podglądania.

W 2014 otrzymał prestiżową austriacką nagrodę Nestroy Preis w kategorii najlepsza reżyseria – za spektakl „Holzfaellen” w Schauspielhaus Graz. W 2016 otrzymał litewską nagrodę teatralną Złoty Krzyż Sceny za wystawienie Placu Bohaterów Thomasa Bernharda w Litewskim Narodowym Teatrze Dramatycznym w Wilnie. W 2017 otrzymał nagrody francuskiego Stowarzyszenia Krytyków Teatru, Muzyki i Tańca za najlepsze przedstawienie zagraniczne oraz najlepszą książkę o teatrze.

 

Fot.: Piotr Skiba

Olga Tokarczuk

Igrzyska Wolności 2019

Pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, psycholożka. Laureatka The Man Booker International Prize 2018 za powieść Bieguni (Flights) oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: Bieguni (2008) i Księgi Jakubowe (2015).

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka powieści Podróż ludzi Księgi (1993), E. E. (1995), Prawiek i inne czasy (1996), Dom dzienny, dom nocny (1998), Ostatnie historie (2004), Anna In w grobowcach świata (2006), Bieguni (2007), Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009), Księgi Jakubowe (2014), zbiorów opowiadań Szafa (1998) i Gra na wielu bębenkach (2001) oraz eseju Lalka i perła (2000), poświęconego powieści Bolesława Prusa „Lalka” i zbioru felietonów „Moment niedźwiedzia” (2012).

Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1997) oraz Paszportu „Polityki” (1997), Nagrody Kulturalnej Śląska (2003), Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego (2008) oraz Uznamskiej Nagrody Literackiej (2012). Czterokrotnie nominowana do literackiej nagrody Nike, którą otrzymała w 2008 roku za powieść Bieguni. Za Dom dzienny, dom nocny otrzymała prestiżową nagrodę „Brücke Berlin”-Preis (2002) i była nominowana do International IMPAC Dublin Literary Award (2004).

Jej książki tłumaczono na wiele języków, m.in. angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, szwedzki, duński, bułgarski, serbski, chorwacki, rosyjski, czeski, ukraiński, turecki, a także chiński, japoński i hindi. Niektóre utwory doczekały się inscenizacji teatralnych (m.in. „Prawiek i inne czasy”, dwukrotnie: w reż. S. Majewskiego i P. Tomaszuka, oraz „E.E.”, spektakl Teatru Telewizji w reż. Marii Zmarz-Koczanowicz) i adaptacji filmowych („Żurek”, reż. R. Brylski, „Aria Diva”, reż. A. Smoczyńska). W 2015 roku w oparciu o scenariusz pisarki na podstawie książki „Prowadź swój pług przez kości umarłych” powstanie film w reżyserii Agnieszki Holland.

Tom G. Palmer

Igrzyska Wolności 2019

Przewodniczący w Advancing Liberty i wicedyrektor wykonawczy ds. programów międzynarodowych w Atlas Network, gdzie odpowiada za tworzenie programów operacyjnych w 14 językach i zarządzanie programami dla międzynarodowej sieci think tanków. Starszy doradca w Instytucie Katona oraz dyrektor Cato University. Zanim dołączył do Cato był członkiem H. B. Earhart w Hertford College na Uniwersytecie Oksfordzkim i wiceprezesem Instytutu Studiów Humanistycznych na George Mason University.
Regularnie prowadzi wykłady w Ameryce Północnej, Europie, Eurazji, Afryce, Ameryce Łacińskiej, Indiach, Chinach i innych krajach azjatyckich oraz na Bliskim Wschodzie z zakresu nauk politycznych, teorii wyboru publicznego, społeczeństwa obywatelskiego oraz moralnych, prawnych i historycznych podstaw praw indywidualnych.
Publikował recenzje i artykuły na temat polityki i moralności w takich czasopismach naukowych jak „Harvard Journal of Law and Public Policy”, „Ethics”,” Critical Review”, „Constitution Political Economy”, a także w takich czasopismach jak „Slate”, „Wall Street Journal”,” New York Times”, „Die Welt”, „Caixing”, „Al Hayat”, „Washington Post” i londyński „The Spectator”.
Jest autorem książki „Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and Practice” (wydanie rozszerzone, 2014) oraz redaktorem „Morality of Capitalism” (2011), „After the Welfare State”  (2012), „Why Liberty” (2013), „Peace, Love & Liberty” (2014) i „Self-Control or State Control? You Decide” (2016).

Masha Gessen

Igrzyska Wolności 2019

Rosyjsko-amerykańska dziennikarka, pisarka, tłumaczka i aktywistka.

Autorka nagradzanych książek: The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia oraz The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin, The Brothers: The Road to an American Tragedy, a także innych publikacji. Pisze także na tematy związane z prawami LGBT.

Członkini zespołu redakcyjnego w The New Yorker. Zdobywczyni licznych nagród, w tym Guggenheim Fellowship oraz Carnegie Fellowship.

Wykłada na Amherst College, zaś mieszka w Nowym Jorku.

Zdjęcie: Tanya Sazansky

Hanna Zdanowska

Igrzyska Wolności 2019

Zanim objęła urząd prezydenta Łodzi przez sześć lat była dyrektorem biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2006 uzyskała mandat radnej Rady Miejskiej w Łodzi, w styczniu 2007 zrezygnowała z zasiadania w niej w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy prezydenta miasta ds. związanych z edukacją, sportem, a także funduszami unijnymi. W 2007 została wybrana do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Polsko-Tajwańskiego Zespołu Parlamentarnego. W wyborach samorządowych w 2010 została zgłoszona jako kandydatka na prezydenta Łodzi z ramienia Platformy Obywatelskiej. 5 grudnia tego samego roku zwyciężyła w drugiej turze wyborów z Dariuszem Jońskim, 13 grudnia została zaprzysiężona na stanowisko prezydenta miasta. W 2014 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, wygrywając w pierwszej turze głosowania.

Sylwia Chutnik

Igrzyska Wolności 2019

Urodzona w 1979 roku w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych. Z wykształcenia kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na UW. Pisarka, publicystka, działaczka społeczna i promotorka czytelnictwa.

Członkini Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Unia Literacka. Kuratorka festiwali i inicjatyw literackich (Międzynarodowy Festiwal Literacki Apostrof, Kawiarnia Literacka OFF Festival, dyskusje i spotkania autorskie).

Była wykładowczynią w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz w szkole pisania Maszyna do Pisania. Felietonistka ,,Polityki”;, „Pani”, „Wysokich Obcasów”, ,,Gazety Stołecznej” i wielu portali internetowych. Współprowadziła programy literackie „Cappuccino z książką” i „Zapomniani – odzyskani” w TVP Kultura. Obecnie współprowadzi program „Barłóg literacki”.

Jej teksty ukazały się w książkach zbiorowych oraz w wielu katalogach do wystaw sztuki współczesnej i programach teatralnych (między innymi Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Galeria Bunkier Sztuki, Muzeum Nobla w Sztokholmie). Publikuje gościnnie na łamach prasy polskiej i zagranicznej.

Jej teksty naukowe znalazły się w ponad 20 opracowaniach i książkach zbiorowych. Stypendystka Homines Urbani 2008, Instytutu Books from Lithuania 2009, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010, Miasta Stołecznego Warszawy 2010, Instytutu Goethego 2010.

Laureatka nagród literackich i społecznych.

Iwan Krastew

Igrzyska Wolności 2019

Przewodniczący Centrum Strategii Liberalnych w Sofii i stały współpracownik Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu.

Założyciel i członek zarządu Międzynarodowej Rady ds. Stosunków Zagranicznych oraz członek rady nadzorczej w International Council on Foreign Relations. Jest autorem licznych artykułów dla „New York Times”.

W latach 2018-2019 pełnił funkcję przewodniczącego im. Henry’ego A. Kissingera w zakresie polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w John W. Kluge Center w Bibliotece Kongresu USA.

Ostatnio wydał w języku angielskim „After Europe” (UPenn Press, maj 2017), „Democracy Disrupted. The Global Politics on Protest” (UPenn Press, maj 2014), „In Mistrust We Trust: Can Democracy Survive When We Do not Trust Our Leaders?” (TED Books, 2013).

Razem ze Stephenem Holmesem napisał również książkę na temat polityki imitacji.

Sofia Nerbrand

Igrzyska Wolności 2019

Szwedzka opiniotwórczyni i dziennikarka.

Swoją karierę rozpoczęła jako główna scenarzystka w Dagens Nyheter, VLT i VK w 1998 r. W latach 2002–2005 była redaktorem i sekretarzem redakcji magazynu „Axess”.

Następnie założyła liberalny magazyn społeczny „Neo”, w którym pełniła funkcję redaktorki naczelnej i dyrektorki generalnej.

Była także niezależną felietonistką w „Svenska Dagbladet” przez siedem lat, a przez pewien czas felietonistką w „Allehandzie Ystad”.

Obecnie jest przewodniczącą liberalnego think tanku Bertil Ohlin Institute oraz członkinią zarządu liberalnego i zielonego think tanku Fores.

Nils Erik Forsgård

Igrzyska Wolności 2019

Fińsko-szwedzki historyk idei i autor.

Jest profesorem nadzwyczajnym historii idei na Uniwersytecie w Helsinkach od 2004 r. i profesorem gościnnym w dziedzinie kultury na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Forsgård jest członkiem Europejskiego Parlamentu Kultury.

Zasiadał w redakcji czasopisma New Argus w latach 1998–2011. Od 2008 roku jest liderem fińsko-szwedzkiego think tanku Magma.

Mattias Goldman

Igrzyska Wolności 2019

Dyrektor generalny zielonego i liberalnego think tanku Fores.

Mattias został uznany za najbardziej wpływowego Szweda w kwestiach zrównoważonego rozwoju (2016), zajął drugie miejsce w rankingu „Maker of the Year” w 2017 roku, kiedy został również pasowany na rycerza przez rząd francuski za swoją pracę przeciwko zmianom klimatu.

Został nazwany „przyszłym politykiem roku”, jednak wkrótce potem opuścił politykę partyjną.

Mattias urodził się w Genewie, mieszkał w Chile i Kenii, obecnie w Sztokholmie.

Adam Bodnar

Igrzyska Wolności 2019

Prawnik, działacz społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich.

W latach 2004-15 związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, najpierw jako współtwórca i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako szef działu prawnego i wiceprezes zarządu. Ekspert Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach 2013-2014 członek rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. W latach 2001-2004 pracował jako prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

Od 2006 roku wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do czasu objęcia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl.

W 2011 r. został odznaczony Nagrodą Tolerancji przez polskie organizacje LGBT. Pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich od września 2015 roku.

Justyna Kopińska

Igrzyska Wolności 2019

Reporterka, socjolożka. Zajmuje się tematyką kryminalną, związaną z prawem karnym, sądami i więziennictwem.

Laureatka Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International – Pióro Nadziei. Zdobyła Nagrodę PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, Grand Press, Nagrodę Newsweeka im. Teresy Torańskiej oraz wyróżnienie Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego.

Autorka książek „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?”, „Polska odwraca oczy”, „Z nienawiści do kobiet”.

Jako pierwsza dziennikarka z Polski otrzymała „europejskiego Pulitzera”, czyli European Press Prize w kategorii „Distinguished Writing Award”.

Po publikacji jej reportaży przestępcy trafiali do więzień, a w prawie wprowadzono zmiany dotyczące bezpieczeństwa w instytucjach zamkniętych dla dzieci.

Wojciech Sadurski

Igrzyska Wolności 2019

Profesor filozofii prawa na Uniwersytecie Sydnejskim i profesorem w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Naukowo zajmuje się teorią i filozofią prawa, prawem konstytucyjnym porównawczym i filozofią polityczną.

Jego ostatnie książki to Poland’s Constitutional Breakdown (OUP 2019), Constitutionalism and the Enlargement of Europe (OUP 2012), Equality and Legitimacy (OUP 2008), i Rights before Courts (Springer 2005 i 2014).

Wykładał m.in, na wydziałach prawa Uniwersytetu Yale, New York University i Fordham University.

Jest członkiem rad nadzorczych  programowych licznych think tanków, w tym Instytutu Spaw Publicznych i Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka.

Joanna Bator

Igrzyska Wolności 2019

Pisarka i eseistka, z wykształcenia kulturoznawczyni i filozofka. Dla literatury porzuciła pracę akademicką i publicystyczną. Pracowała wcześniej na uniwersytetach w Londynie, Nowym Jorku i Tokio. Jako wolny strzelec pisała felietony i eseje do „Gazety Wyborczej” i innych pism.

Autorka powieści (Piaskowa Góra 2009, Chmurdalia 2011, Ciemno, prawie noc 2013, Rok Królika 2016, Purezento 2017), a także esejów i reportaży: Japoński wachlarz (2004), Japoński wachlarz. Powroty ( 2011), Rekin z Parku Yoyogi (2014), Wyspa łza (2015), Smaki i znaki (2016). Powieści Joanny Bator tłumaczone są między innymi na niemiecki, francuski, hebrajski, ukraiński, macedoński, słoweński, czeski i węgierski.

Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, a wśród nich Nagrodę im. Beaty Pawlak, Nagrodę Polskich Wydawców Książek, Nagrodę Literacką Nike, szwajcarską Spycher Literaturepreis, Silesiankę. W 2014 została uhonorowana zaproszeniem na gościnną profesurę literatury światowej imienia F. Dürrenmatta na uniwersytecie w Bernie, a w latach 2015-16 przebywała w Berlinie jako Artist-in-Residence niemieckiej fundacji DAAD.

Jej bestsellerowa powieść Ciemno, prawie noc doczekała się adaptacji filmowej w reżyserii Borysa Lankosza, w której autorka zadebiutowała aktorsko.

Paweł Potoroczyn

Igrzyska Wolności 2019

Menedżer kultury, dziennikarz, publicysta, przedsiębiorca i dyplomata.

Od 2008 do 2016 dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. W 2017 roku został dyrektorem generalnym SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, zajmował to stanowisko do 2018 roku. Publikował w czasopismach polskich i zagranicznych.

W 2014 roku był nominowany do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdyni za debiutancką powieść „Ludzka rzecz” (Wydawca W.A., Warszawa 2013).

Marek Safjan

Igrzyska Wolności 2019

Polski prawnik, sędzia, specjalista w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1998–2006 prezes Trybunału Konstytucyjnego, od 2009 roku pełni funkcję sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Od roku 2000 Wielki Oficer Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. W 2010 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.W 2004 otrzymał Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL.

W roku 2006 został laureatem Nagrody Kisiela, a w 2007 uhonorowany w Strasburgu Medalem Pro merito za działalność jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego i zaangażowania w prace i działalność europejskich instytucji badawczych i akademickich.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Igrzyska Wolności 2019

Działaczka społeczna, polityczka i badaczka edukacji.

Współpracowniczka Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a we Wrocławiu, członkini międzynarodowego ruchu na rzecz demokratyzacji Europy DiEM25. Jedna z organizatorek Czarnego Protestu przeciwko ustawie antyaborcyjnej w 2016 roku, za swoje zaangażowanie umieszczona – wraz z Barbarą Nowacką – przez amerykański magazyn „Foreign Policy” na liście 100 najważniejszych intelektualistów na świecie. Przez ponad 3 lata, do lutego 2019, była członkinią Zarządu Krajowego Partii Razem. Obecnie bezpartyjna.

W 2018 obroniła pracę doktorską w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Reprodukcja – opór – upełnomocnienie. Radykalna krytyka edukacji we współczesnej zachodniej myśli społecznej.

Marcin Meller

Igrzyska Wolności 2019

Z wykształcenia historyk, absolwent Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1991-2003 reporter tygodnika „Polityka”, pracujący często jako korespondent wojenny. W latach 2003-2012 redaktor naczelny polskiej edycji „Playboya”. Od 2000 związany ze stacją TVN. Obecnie prowadzi „Drugie Śniadanie Mistrzów” w TVN24 i „Dzień Dobry TVN” razem z Magdą Mołek.

W latach 2011-12 felietonista tygodnika „Wprost” a od 2012 do dzisiaj tygodnika „Newsweek”

Jarosław Gugała

Igrzyska Wolności 2019

Dziennikarz związany m.in. z Telewizją Polską i Polsatem, muzyk i dyplomata.

W latach 1999–2003 ambasador RP w Urugwaju. W 1990 rozpoczął pracę w nowo powstałych Wiadomościach w TVP1, początkowo jako reporter, następnie także wydawca i prezenter.

W 1999 roku został powołany na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Urugwaju. Po zakończeniu działalności w dyplomacji rozpoczął pracę w komercyjnej stacji telewizyjnej Polsat jako prezenter i wydawca programu Informacje.

Od 2005 do 2007 był również gospodarzem wtorkowych wydań Poranka Radia TOK FM. Od 2006 w TV 4 prowadził autorski program publicystyczny IV władza. Pisał felietony do tygodnika „Newsweek Polska”. Od 2008 pracuje też w Polsat News jako prowadzący m.in. magazyny Gość Wydarzeń i Wydarzenia Opinie Komentarze.

W czerwcu 2010 był jednym z trzech prowadzących drugą debatę prezydencką między ówczesnymi kandydatami na ten urząd (Bronisławem Komorowskim a Jarosławem Kaczyńskim).

Wykładał w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. W 2012 wydał książkę „Doskonale a nawet gorzej. Świat we mgle absurdu” zawierającą jego felietony.

W 2014 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Csaba Toth

Igrzyska Wolności 2019

Strateg polityczny, dyrektor węgierskiego liberalnego think tanku Republikon Institute, członek zarządu Europejskiego Forum Liberalnego (ELF).

Błażej Lenkowski

Igrzyska Wolności 2019

Politolog, publicysta, przedsiębiorca. Twórca i prezes zarządu Fundacji Liberté!, wydawcy czasopisma „Liberte!”

Leszek Jażdżewski

Igrzyska Wolności 2019

Polski politolog, publicysta, redaktor naczelny „Liberté!”.  Ekspert ds. polityki międzynarodowej, Członek Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei. Członek Towarzystwa Dziennikarskiego. Współautor książek: „Liberal reflections on life chances and social mobility in Europe” oraz „Democracy in Europe Of the People, by the People, for the People?”. Jest zaangażowanym społecznikiem, m.in. wiceprezesem Fundacji Industrial wiceprzewodniczącym Forum Liberalnego, sekretarzem Towarzystwa Integracji Transportu, członkiem rady Think–Tanku, członkiem European Convention on Liberal Democracy, wspólnie z m.in. Robertem Kaganem, indywidualnym członkiem LYMEC–European Liberal Youth. Uznany przez Fundację „Teraz Polska” za jednego z 25 liderów na kolejnych 25 lat.

Sławomir Sierakowski

Igrzyska Wolności 2019

Polski socjolog, publicysta, współzałożyciel Krytyki Politycznej. Prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego.

Ukończył MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował pod kierunkiem Ulricha Becka na Uniwersytecie w Monachium. Był stypendystą German Marshall Fund, wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku, uniwersytetów Yale, Princeton i Harvarda. Obecnie Richard von Waizsäcker Fellow w Robet Bosch Academy w Berlinie.

Jest członkiem zespołu „Polityki”, stałym felietonistą „Project Syndicate” i autorem w „New York Times”, „Foreign Policy” i „Die Zeit”.

Magdalena M. Baran

Igrzyska Wolności 2019

Doktor filozofii, historyczka idei, publicystka.

Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi. Jako publicystka zainteresowana polityką zagraniczną, problematyką Wyszehradu oraz kulturą i sztuką.

Doktorat obroniła w IFiS PAN, była stypendystką Politische Akademie der ÖVP, Uniwersytetu Wiedeńskiego i Instytutu Nauk o Człowieku we Wiedniu, prowadziła gościnne wykłady na Uniwersytecie w Siegen, Julius-Maximilians-Universität w Würzburu oraz Uniwersytecie w Murcji.

Współpracuje z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Członkini redakcji i publicystka „Liberté!”.

Autorka książek „Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą” (Liberté! 2018) oraz „Oblicza wojny” (Arbitror 2018). Obecnie pracuje nad kolejną książką, zatytułowaną „The Tools of War”.

Prelegenci

Michał Boni

Igrzyska Wolności 2019

Poseł na Sejm pierwszej kadencji. Od 1995 roku dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. W latach 1996-97 był dyrektorem i członkiem Instytutu Spraw Publicznych. Od 1998 do 2001, główny doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej...

Przeczytaj więcej

Ulrike Guerot

Igrzyska Wolności 2019

Niemiecka myślicielka polityczna, założycielka i dyrektorka European Democracy Lab (EDL). W kwietniu 2016 roku  objęła funkcję profesora na Danube University Krems, gdzie kieruje Katedrą Polityki Europejskiej i Badań nad Demokracją...

Przeczytaj więcej

Katalin Cseh

Igrzyska Wolności 2019

Węgierska polityk, lekarka, posłanka do Parlamentu Europejskiego. W 2019 roku została członkinią „Team Europe”, liczącej siedem osób grupy liderów Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) w wyborach europejskich...

Przeczytaj więcej

Tadeusz Gadacz

Igrzyska Wolności 2019

Filozof i religioznawca, były pijar, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracownik Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie...

Przeczytaj więcej

Bernard Guetta

Igrzyska Wolności 2019

Francuski dziennikarz i publicysta, specjalista w zakresie geopolityki, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Od 1978 do 1990 był zatrudniony w redakcji dziennika „Le Monde”. Od 1979 pełnił funkcję korespondenta na Europę Środkową i Wschodnią. Relacjonował m.in...

Przeczytaj więcej

Krzysztof Warlikowski

Igrzyska Wolności 2019

Reżyser teatralny i operowy, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie. Studiował historię, filozofię i filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim, historię teatru greckiego w École Pratique Des Hautes Études na Sorbonie...

Przeczytaj więcej

Ricardo Silvestre

Igrzyska Wolności 2019

Specjalista ds. międzynarodowych w portugalskim think tanku Liberal Social Movement. Finalista kursu magisterskiego w zakresie dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Jego zainteresowania obejmują ochronę demokracji w erze digitalizacji, promocję liberalizmu społecznego...

Przeczytaj więcej

Piotr Augustyniak

Igrzyska Wolności 2019

Doktor habilitowany filozofii, tłumacz, eseista, autor książek, artykułów i performansów teatralnych. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach  2011-2012 stypendysta Republiki Austriackiej na Uniwersytecie Wiedeńskim.  Wydał m.in. „Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła"...

Przeczytaj więcej

Jürgen Martens

Igrzyska Wolności 2019

Poseł niemieckiego Bundestagu i przewodniczący Europejskiego Forum Liberalnego (ELF), politycznej fundacji partii ALDE. Po czterech latach pełnienia funkcji wiceprezesa został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Forum Liberalnego w 2016 roku...

Przeczytaj więcej

Daniel Kaddik

Igrzyska Wolności 2019

Dyrektor wykonawczy Europejskiego Forum Liberalnego (ELF), politycznej fundacji Europejskiej Partii Liberalnej, ALDE. Przy współpracy z 40 organizacjami członkowskimi, ELF prowadzi działania w całej Europie, aby wprowadzić do ​​debaty politycznej nowe idee, zapewnić platformę do dyskusji...

Przeczytaj więcej

Marek Belka

Igrzyska Wolności 2019

Ekonomista i polityk, europarlamentarzysta, profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, urzędnik w międzynarodowych instytucjach finansowych...

Przeczytaj więcej

Gabriela Morawska-Stanecka

Igrzyska Wolności 2019

Adwokatka, działaczka społeczna, feministka, członkini Zespołu do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wiceprezeska partii Wiosna Roberta Biedronia do spraw prawno-legislacyjnych...

Przeczytaj więcej

Krystian Lupa

Igrzyska Wolności 2019

Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych; scenograf, grafik, dramaturg, tłumacz oraz profesor sztuki teatralnej. Studiował grafikę na krakowskim ASP, reżyserię w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej i reżyserię dramatu w  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie...

Przeczytaj więcej

Olga Tokarczuk

Igrzyska Wolności 2019

Pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, psycholożka. Laureatka The Man Booker International Prize 2018 za powieść Bieguni (Flights) oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: Bieguni (2008) i Księgi Jakubowe (2015)...

Przeczytaj więcej

Tom G. Palmer

Igrzyska Wolności 2019

Wicedyrektor wykonawczy ds. programów międzynarodowych w Atlas Network. Starszy doradca w Instytucie Katona oraz dyrektor Cato University...

Przeczytaj więcej

Masha Gessen

Igrzyska Wolności 2019

Rosyjsko-amerykańska dziennikarka, pisarka, tłumaczka i aktywistka. Autorka nagradzanych książek: The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia...

Przeczytaj więcej

Hanna Zdanowska

Igrzyska Wolności 2019

Zanim objęła urząd prezydenta Łodzi przez sześć lat była dyrektorem biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W 2006 uzyskała mandat radnej Rady Miejskiej w Łodzi...

Przeczytaj więcej

Sylwia Chutnik

Igrzyska Wolności 2019

Doktor nauk humanistycznych. Z wykształcenia kulturoznawczyni, absolwentka Gender Studies na UW. Pisarka, publicystka, działaczka społeczna i promotorka czytelnictwa.
Członkini Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Unia Literacka. Laureatka nagród literackich i społecznych...

Przeczytaj więcej

Iwan Krastew

Igrzyska Wolności 2019

Przewodniczący Centrum Strategii Liberalnych w Sofii i stały współpracownik Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu. Założyciel i członek zarządu Międzynarodowej Rady ds. Stosunków Zagranicznych...

Przeczytaj więcej

Sofia Nerbrand

Igrzyska Wolności 2019

Szwedzka opiniotwórczyni i dziennikarka. Obecnie jest przewodniczącą liberalnego think tanku Bertil Ohlin Institute oraz członkinią zarządu liberalnego i zielonego think tanku Fores...

Przeczytaj więcej

Nils Erik Forsgård

Igrzyska Wolności 2019

Fińsko-szwedzki historyk idei i autor. Jest profesorem nadzwyczajnym historii idei na Uniwersytecie w Helsinkach od 2004 r. i profesorem gościnnym w dziedzinie kultury na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Forsgård jest członkiem Europejskiego Parlamentu Kultury...

Przeczytaj więcej

Mattias Goldman

Igrzyska Wolności 2019

Dyrektor generalny zielonego i liberalnego think tanku Fores. Mattias został uznany za najbardziej wpływowego Szweda w kwestiach zrównoważonego rozwoju (2016), zajął drugie miejsce w rankingu „Maker of the Year” w 2017 roku, kiedy został również pasowany na rycerza przez rząd francuski za swoją pracę przeciwko zmianom klimatu...

Przeczytaj więcej

Adam Bodnar

Igrzyska Wolności 2019

Prawnik, działacz społeczny, Rzecznik Praw Obywatelskich. W latach 2004-15 związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, najpierw jako współtwórca i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako szef działu prawnego i wiceprezes zarządu...

Przeczytaj więcej

Justyna Kopińska

Igrzyska Wolności 2019

Reporterka, socjolożka. Zajmuje się tematyką kryminalną, związaną z prawem karnym, sądami i więziennictwem. Laureatka Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International - Pióro Nadziei...

Przeczytaj więcej

Wojciech Sadurski

Igrzyska Wolności 2019

Profesor filozofii prawa na Uniwersytecie Sydnejskim i profesorem w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się teorią i filozofią prawa, prawem konstytucyjnym porównawczym i filozofią polityczną...

Przeczytaj więcej

Joanna Bator

Igrzyska Wolności 2019

Pisarka, z wykształcenia kulturoznawczyni i filozofka. Dla literatury porzuciła pracę akademicką i publicystyczną. Pracowała wcześniej na uniwersytetach w Londynie, Nowym Jorku i Tokio. Jako wolny strzelec pisała felietony i eseje do „Gazety Wyborczej” i innych pism...

Przeczytaj więcej

Paweł Potoroczyn

Igrzyska Wolności 2019

Menedżer kultury, dziennikarz, publicysta, przedsiębiorca i dyplomata. Od 2008 do 2016 dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. W 2017 roku został dyrektorem generalnym SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, zajmował to stanowisko do 2018 roku...

Przeczytaj więcej

Marek Safjan

Igrzyska Wolności 2019

Polski prawnik, sędzia, specjalista w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1998–2006 prezes Trybunału Konstytucyjnego, od 2009 roku pełni funkcję sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej...

Przeczytaj więcej

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Igrzyska Wolności 2019

Działaczka społeczna, polityczka i badaczka edukacji. Współpracowniczka Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a we Wrocławiu, członkini międzynarodowego ruchu na rzecz demokratyzacji Europy DiEM25...

Przeczytaj więcej

Marcin Meller

Igrzyska Wolności 2019

Z wykształcenia historyk, absolwent Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1991-2003 reporter tygodnika „Polityka", pracujący często jako korespondent wojenny...

Przeczytaj więcej

Jarosław Gugała

Igrzyska Wolności 2019

Dziennikarz związany m.in. z Telewizją Polską i Polsatem, muzyk i dyplomata, w latach 1999–2003 ambasador RP w Urugwaju. W 1990 rozpoczął pracę w nowo powstałych Wiadomościach w TVP1, początkowo jako reporter, następnie także wydawca i prezenter...

Przeczytaj więcej

Csaba Toth

Igrzyska Wolności 2019

Strateg polityczny, dyrektor węgierskiego liberalnego think tanku Republikon Institute, członek zarządu Europejskiego Forum Liberalnego (ELF)...

Przeczytaj więcej

Błażej Lenkowski

Igrzyska Wolności 2019

Politolog, publicysta, przedsiębiorca. Twórca i prezes zarządu Fundacji Liberté!, wydawcy czasopisma "Liberte!"...

Przeczytaj więcej

Leszek Jażdżewski

Igrzyska Wolności 2019

Polski politolog, publicysta, redaktor naczelny „Liberté!”.  Ekspert ds. polityki międzynarodowej, Członek Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei. Członek Towarzystwa Dziennikarskiego. Współautor książek: „Liberal reflections on life chances and social mobility in Europe”...

Przeczytaj więcej

Sławomir Sierakowski

Igrzyska Wolności 2019

Polski socjolog, publicysta, współzałożyciel Krytyki Politycznej, prezes Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Ukończył MISH na Uniwersytecie Warszawskim...

Przeczytaj więcej

Magdalena M. Baran

Igrzyska Wolności 2019

Doktor filozofii, historyczka idei, publicystka. Naukowo zajmuje się problematyką wojny, filozofią polityki i etykami praktycznymi. Jako publicystka zainteresowana polityką zagraniczną, problematyką Wyszehradu oraz kulturą i sztuką...

Przeczytaj więcej

Partnerzy

Partnerzy wspierający

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy medialni

Partner dialogu

Goszczą nas

Zapisz się na newsletter Igrzysk Wolności

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.