25/08/2017 | Prelegenci

Piotr Kula

kula-prelegent-iw-2017

Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Materiałoznawczych (FEMS) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Metaloznawczego (ASM). Od roku 1997 profesor Piotr Kula jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. W tym czasie stworzył silny zespół naukowy szeroko rozpoznawalny w kraju i zagranicą jako „Łódzka Szkoła Inżynierii Materiałowej”. Głównymi osiągnięciami profesora są nierównowagowe modele procesów nawęglania oraz azotowania próżniowego wyrobów stalowych wraz z narzędziami sztucznej inteligencji wspomagającej te procesy, a także oryginalna, przemysłowa technologia wytwarzania wielkopowierzchniowych płatów grafenu metalurgicznego o wysokiej wytrzymałości (HSMG®).