14/10/2017 | Prelegenci

Jan K. Argasiński

argasinski-prelegent-iw-2017

Z wykształcenia medioznawca i filozof. Pracuje na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Zakładzie Technologii Gier. Zajmuje się przede wszystkim affective computing, wirtualną i poszerzoną rzeczywistością.